Alle artikels in dit dossier

Vrijstellingsregeling groepspraktijken met onderaannemers (para)medische beroepen

Gevolg gevend aan de vele vragen over de drempel van 25.000 euro voor de vrijstellingsregeling,geven we nog meer verduidelijking voor de groepspraktijken die met onderaannemers werken: het zogenaamde verticaal samenwerkingsverband. Met andere woorden: de groepspraktijk …

Niet-therapeutische omzet zorgsector

De (para)medische beroepers schakelden in 2022 over van volledig vrijgestelde btw-plichtig naar de vrijstellingsregeling kleine onderneming voor niet-therapeutische omzet lager dan 25.000 euro. Het is een verplichting om zelf de niet-therapeutische omzet bij te houden.Indien …

Uitkeringen bij quarantaine of ziekte door Covid-19

Heeft u recht op een uitbetaling wanneer u in quarantaine zit of ziek bent wegens Covid-19? Opmerking: Hou in gedachten dat het verkregen overbruggingsrecht of de gekregen ziekte-uitkering belast zal worden in de aangifte personenbelasting.

Successieplanning en schenkingen inzake familiebedrijven

De vererving van aandelen van een familiale vennootschap ondergaat sinds 1 januari 2012 een gunsttarief van 3% in rechte lijn en 7% tussen anderen indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden (art. 60/1 tot 60/7 W. …

Pensioenkapitaal opbouwen

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. Zelfstandigen zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om hun oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers, gewoon …

Verbouwen met aannemers en inhoudingsplicht.

Wie een pand laat renoveren met behulp van een onderaannemer heeft er baat bij om te weten dat er een ‘inhoudingplicht’ bestaat. Het komt er op neer dat je zelf moet kijken of de aannemer …

Relatiegeschenken

Met nieuwjaar in het vooruitzicht komt het frequent voor dat je beroepsrelaties een geschenk wenst te geven. Maar wat denkt de fiscus van deze attenties? We dienen rekening te houden met de BTW en directe …

Personeelsgeschenken

Als werkgever mag je per jaar en werknemer naar aanleiding van een sinterklaas, kerst-of nieuwjaarsfeest een geschenk van maximum 35 euro geven. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met 35 euro per kind ten laste. …

Advocaten BTW-plichtig vanaf 2014.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen. Tot nu toe was er in de wetgeving een btw-vrijstelling voorzien. Advocaten moeten dus vanaf 1 januari 2014 21% btw rekenen op …