Alle dossiers

Starters (eenmanszaak / vennootschap)

Een starter is iemand die een nieuwe onderneming (eenmanszaak of vennootschap) opricht. Starters hebben vaak te maken met verschillende boekhoudkundige en fiscale regels en voordelen. Zo kunnen starters in aanmerking komen voor verlaagde sociale bijdragen, investeringsaftrek en btw-vrijstelling.

Vrije beroepen

Vrije beroepers zijn zelfstandige professionals die een dienst aanbieden die gebaseerd is op hun expertise, vaardigheden en kennis, zoals o.a. advocaten, notarissen, architecten, ingenieurs, dokters, tandartsen, en apothekers. Het kenmerkende aan vrije beroepen is dat ze onafhankelijk zijn en werken volgens deontologische regels of ethische codes die hun beroepsvereniging heeft opgesteld.

Managementvennootschap

Een managementvennootschap is een juridische entiteit die wordt opgericht om beroepsactiviteiten als bedrijfsleider of consultant in onder te brengen. Deze vennootschap dient als tussenpersoon tussen de bedrijfsleider of consultant en diens opdrachtgevers om zo de aansprakelijkheid te beperken en belastingen te optimaliseren.

Doktersvennootschap

Een doktersvennootschap is een vennootschap opgericht door artsen om hun beroepsactiviteiten in onder te brengen en te beheren. Het heeft als doel om de aansprakelijkheid van de individuele artsen te beperken, en om fiscale voordelen te genieten. Het wordt vooral gebruikt om samenwerking tussen artsen te structureren en om te investeren in vastgoed of andere activa.

Holding

Een holding is een onderneming die als doel heeft om andere ondernemingen te controleren en te beheren. De holding heeft meestal geen eigen activiteiten, maar bezit wel aandelen in andere bedrijven. Dit wordt gedaan om de activiteiten van deze bedrijven te stroomlijnen en zo kosten te besparen.

Vastgoed en Vennootschap

Patrimonium of vastgoed verwijst naar onroerende goederen, zoals woningen, gebouwen, gronden en andere eigendommen. Vastgoed kan als belegging worden gebruikt en heeft een fiscale impact, met name op vlak van onroerende voorheffing, registratierechten, btw, inkomstenbelastingen en vermogensbelasting.

Alternatieve verloning & fiscale optimalisatie

Alternatieve verloning verwijst naar niet-financiƫle vormen van beloning die men ontvangt naast de basis bezoldiging. Denk hierbij aan maaltijdcheques, een bedrijfswagen, enz... Fiscale optimalisatie is het legaal en slim benutten van belastingregels- en voordelen om de belastingdruk te verminderen. Dit kan onder andere door aftrekposten te benutten. Het doel is om de totale belastingdruk te verminderen zonder in strijd te zijn met de wet.

Beleggen met vennootschap

Beleggen met een vennootschap betekent dat een bedrijf investeert in aandelen, obligaties of andere beleggingsinstrumenten. De winst of verlies van deze beleggingen komt ten goede aan de vennootschap en niet aan de individuele aandeelhouders. Dit kan fiscale voordelen opleveren, maar brengt ook risico's met zich mee.