Alle artikels in dit dossier

Grafiek

De holding: Financiering bij de overname van een vennootschap

De overname van een vennootschap kan een dure operatie zijn. Meestal wordt de bank ingeschakeld om een lening te verkrijgen zodat de overname kan gefinancierd worden. Om echter een lening te kunnen krijgen, moeten voldoende …

Overname bedrijf

Op welke manier kan een overname van een vennootschap gebeuren?

Overname door aankoop activa De overnemer koopt de inboedel over: De koper kan zelf kiezen welke activa men wil overnemen. Bestaande schulden of verplichtingen blijven dus de verantwoordelijkheid van de verkoper.  Voordeel De koper van …

Grafiek

De holding als beleggingsinstrument

Beleggingsrisico’s beperken Een holding kan uiterst nuttig zijn als een bestuurder wenst in te gaan op een risicovolle belegging. Indien belegd wordt via de exploitatievennootschap kan een eventuele minderwaarde op aandelen niet (of amper) in …

Grafiek

Waarom een holding oprichten?

Een holding heeft doorgaans alleen deelnemingen in andere ondernemingen. Er zijn dan ook diverse redenen waarom iemand een holding zou gebruiken om zich te organiseren. Een kort overzicht: Niet-fiscale redenen: Fiscale redenen: Ook eigen activiteit …

Grafiek

BTW bij holdingvennootschappen

Is een holding vrijgesteld van BTW? Of zijn er toch gevallen waarbij een holding btw-plichtig kan zijn? Daarbij moet gekeken worden naar de werkelijke activiteit van de holding: De activiteit van de holding bestaat enkel …

Grafiek

Holding: middel om reserves uit te keren

Een vennootschap die al een aantal jaar bestaat, zal waarschijnlijk aanzienlijke reserves opgebouwd hebben. Een mogelijkheid om deze liquiditeiten uit de vennootschap te halen is het vereffenen van de vennootschap (maar dan moet wel aandacht …

Grafiek

Holdings: gevolgen in de vennootschapsbelasting

Als een holding wordt opgericht om de exploitatievennootschap (de vennootschap waaruit alle werkzaamheden gebeuren) over te nemen, dan heeft dit gevolgen op het tarief in de vennootschapsbelasting. Voorwaarden verlaagd tarief Voor de exploitatievennootschap Men zal …

Rekening-courant wegwerken met een holding

Een DEBET rekening-courant Een debet rekening-courant is een vordering van de vennootschap op diens bestuurder. Dit kan voorkomen als de vennootschap privĂ©-uitgaven betaalt.Op een debet rekening-courant moet een fictieve debetrente betaald worden wat al snel …

Grafiek

Holdings: dividenduitkering als voorafbetaling

Voorafbetalingen Elke vennootschap is in principe verplicht om voorafbetalingen te verrichten. Doet ze dit niet, dan riskeert ze een vermeerdering te moeten betalen. Hoe vroeger een voorafbetaling wordt verricht, hoe meer deze doorweegt in de …