Voorafbetalingen

Elke vennootschap is in principe verplicht om voorafbetalingen te verrichten. Doet ze dit niet, dan riskeert ze een vermeerdering te moeten betalen. Hoe vroeger een voorafbetaling wordt verricht, hoe meer deze doorweegt in de totale berekening van de vermeerdering.
Als de holding op het laatste moment alsnog een onverwachts inkomen verwerft of vergeten is om voorafbetalingen te verrichten, dan zal ook hun totale belastingschuld stijgen. Uiteraard willen we dit ten alle koste vermijden.

Mogelijkheid

De vermeerdering in de vennootschapsbelasting kan vermeden worden door de werkvennootschap een dividend te laten uitkeren aan de holding. In principe hoeft ze daarop geen roerende voorheffing in te houden, maar ze mag dit wel.

Door het inhouden van de roerende voorheffing (wat eveneens kan beschouwd worden als een voorafbetaling op de vennootschapsbelasting) zal de berekening van de vermeerdering op een lager bedrag berekend worden:
Belastbare winst – roerende voorheffing = basis voor berekening vermeerdering.

Nadelen van deze methode

  • De betaling van het dividend moet gebeuren tijdens het belastbaar tijdperk van de holding: snel handelen is dus van groot belang.
  • Gezien de aard van het voordeel (een vermindering op de vermeerdering) dat hieruit genoten kan worden, zal deze methode veelal weggelegd zijn voor ondernemingen met een hoge belastbare winst.