Eerste kennismaking

Eerste kennismaking is steeds vrijblijvend en kosteloos.

Win bij ons advies in over fiscaliteit en ga na of VDVAccountants een meerwaarde kan betekenen voor uw bedrijf als boekhouder en fiscaal raadgever.

Onze werkwijze

Papierloos

Geen papieren meer, u kan eenvoudig uploaden
Digitale koppeling aan uw boekhouding
Webmeetings mogelijk
Cloud software

Begrijpbare rapportage

Visuele voorstelling cijfers
Deze worden uitgelegd in mensentaal

Fiscale optimalisatie

Adviezen i.v.m. de minst belaste weg
Voor alle takken van de fiscaliteit
Meedenken met onze klanten

Digitaal boekhouden

Administratieve vereenvoudiging

 • U kan ons uw documenten tussentijds bezorgen wanneer het voor u het beste uitkomt
 • Efficiëntere opvolging van ontbrekende documenten
 • Automatische ontvangst bankrekeninguittreksels

Online rapportage

Time is money

 • Snellere rapportering van uw resultaten
 • Visuele voorstelling van cijfers
 • Actuele opvolging van inkomsten en uitgaven

Eerste kennismaking

Contacteer ons voor een vrijblijvende eerste kennismaking.

Win bij ons advies in over fiscaliteit en ga na of VDVAccountants een meerwaarde kan betekenen voor uw bedrijf als boekhouder en fiscaal adviseur.

Fiscale optimalisatie

Fiscaal optimaliseren begint vanuit het voeren van een goede boekhouding. Hierbij werken we steeds een globaal advies uit die betrekking heeft op alle takken van de fiscaliteit ( personenbelasting , vennootschapsbelasting, btw, sociale bijdragen,…). Enkele voorbeelden :

 • Hoe ervoor zorgen dat uw belastbare grondslag wordt geoptimaliseerd (lees geminimaliseerd)
 • Hoe fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen, al dan niet in het kader van pensioenopbouw
 • Het uitwerken van fiscaal aanvaardbare auteursrechten, innovatie-inkomsten, IP rechten
 • Hoe uw centen fiscaal optimaal beleggen in combinatie met uw vennootschap 
 • Fiscaal advies i.v.m. vastgoed in combinatie met een vennootschap (vruchtgebruik, recht van opstal, …)