Deze website is eigendom van BV Vdvaccountants, met zetel te 9550 Herzele, Doornstraat 68, en met als ondernemingsnummer BE0471.998.832. Wanneer in deze cookieverklaring sprake is van “we”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst dit naar de BV Vdvaccountants.

Deze website (www.vdvaccountants.be) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën zoals pixels; plug ins, trackers, reCaptcha, … om je bezoek aan onze website aangenamer te maken en je gebruiksgemak te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op je computer of mobiel apparaat (zoals je tablet of smartphone) wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur, zodat deze informatie niet opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan onze website.

De cookies die worden gebruikt bij je bezoek aan onze website, kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën.

  • Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
  • Voorkeuren: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.
  • Statistieken: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  • Marketing: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
  • Niet geclassificeerd: Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.
  • Sociale media cookies: Deze cookies worden geplaatst via buttons van de sociale mediasites (zoals YouTube, LinkedIn, …) die op onze website worden geplaatst. Wij hebben geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie kan je hierover wel terugvinden in de privacyverklaringen van deze derde partijen.
Derde partijLink naar het privacy beleid
Facebookhttps://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/
Googlehttps://policies.google.com/privacy
LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTubehttps://policies.google.com/privacy
Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875
Links naar derde partijen privacy beleid

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

  • Onze website voortdurend optimaliseren;
  • Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;
  • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
  • Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden.

Waarvoor gebruiken wij cookies niet?

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen Crow Accounting. We geven je gegevens dus niet door aan derden. Bovendien wordt alles anoniem verwerkt.

Jouw rechten

Wettelijk gezien mogen wij enkel cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Voor alle andere cookies hebben wij jouw toestemming nodig.

Je bent als bezoeker van onze website dus niet verplicht om cookies te aanvaarden. Je kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als je cookies hebt uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat je bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zal kunnen gebruiken.

Als je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer plaatst, kun je deze uitschakelen in jouw browser via de browserinstellingen:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox:
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Meer informatie?

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wil je meer informatie over wie we zijn, hoe je ons kan contacteren en hoe we persoonlijke gegevens verwerken en opslaan, dan kan hierover meer lezen in ons privacybeleid.

U heeft heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

U mag uw persoonsgegevens inzien

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch.

U kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Recht op het wissen

Als u denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kan u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door ons geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien u niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang.Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

Recht om bezwaar in te dienen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be).

Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag via een brief op het adres: 9550 Herzele, Doornstraat 68.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we de aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even de pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

Hou ook rekening met het volgende:

Wij kunnen deze cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookieverklaring en de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je jouw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene cookie-verklaring.