Alle artikels in dit dossier

Fiscale vrijheid op twee wielen: fietsen op kosten van de zaak, de perfecte zomercombinatie!

Met de zomer voor de deur en het mooie weer in aantocht, overweeg je misschien om een nieuwe fiets aan te schaffen. Maar wist je dat je onder bepaalde voorwaarden de fiets op naam van …

Vastgoed in de vennootschap

Vastgoed in de vennootschap – rechtspraak

Recente positieve arresten Arrest van Hof van beroep Gent – 26/10/2021 In dit arrest gaat het over een managementvennootschap die volle eigenaar is van een vastgoed. De woning wordt voor 80% gratis ter beschikking gesteld …

Koopkrachtpremie header

Koopkrachtpremie 2023: Financieel voordeel ook voor bedrijfsleiders?

Om bedrijven in bloeiende sectoren tegemoet te komen na de energiecrisis, heeft de regering besloten om een koopkrachtpremie uit te keren aan werknemers. Dit is vergelijkbaar met de coronapremie in 2021. De koopkrachtpremie is er …

Familiale vennootschap: ook voor managementvennootschappen?

Een familiale vennootschap in Vlaanderen kan genieten van een fiscaal gunstregime. Bij een schenking zal een tarief van 0% van toepassing zijn. Bij een erfenis in rechte lijn of tussen partners zal een tarief van …

wit huis met twee verdiepingen

Hoe vastgoed onttrekken aan de vennootschap?

Als je vastgoed bezit met je vennootschap, dan loop je vaak tegen fiscale nadelen aan. Om deze te vermijden, kun je overwegen om het onroerend goed uit de vennootschap te halen en het over te …

Sanctie laattijdige aangifte btw

Een btw-aangifte dient uiterlijk te worden ingediend op de 20e van de maand, volgend op het verstrijken van de aangifteperiode. Als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan wordt de termijn verlengd tot …

doktersvennootschap

Verandering in samenwerkingen tussen artsen en niet-artsen

De Orde der Artsen heeft altijd terughoudend gereageerd op de vraag wie er naast een arts een artsenvennootschap mocht oprichten. Tot voor kort waren niet-artsen, zoals partners van artsen, niet toegestaan om deel te nemen …

Documenten en mappen

Sancties laattijdige aangifte vennootschapsbelasting

Volgende sancties kunnen van toepassing zijn wanneer een aangifte vennootschapsbelasting niet, of niet tijdig is ingediend:

Hogere interest op uw rekening courant in 2023

Als u een rekening-courant tegoed heeft bij uw vennootschap, kunt u zich daarvoor interesten toekennen tegen een tarief van 30% roerende voorheffing, op voorwaarde dat het saldo niet hoger is dan de belaste reserves en …