Alle artikels in dit dossier

Inhoudingsplicht bij werken in onroerende staat

Wist u dat wanneer u als bedrijf werken aan of rond uw woning/gebouw laat uitvoeren, u steeds dient na te kijken of er een inhoudingsplicht is. Particulieren (natuurlijke personen) hebben geen verplichtingen zolang de werken …

Vrijstellingsregeling groepspraktijken met onderaannemers (para)medische beroepen

Gevolg gevend aan de vele vragen over de drempel van 25.000 euro voor de vrijstellingsregeling,geven we nog meer verduidelijking voor de groepspraktijken die met onderaannemers werken: het zogenaamde verticaal samenwerkingsverband. Met andere woorden: de groepspraktijk …

Niet-therapeutische omzet zorgsector

De (para)medische beroepers schakelden onlangs over van volledig vrijgestelde btw-plichtig naar de vrijstellingsregeling kleine onderneming voor niet-therapeutische omzet lager dan 25.000 euro. Het is een verplichting om zelf de niet-therapeutische omzet bij te houden.Indien deze …

Geïndexeerde bedragen dagvergoeding vanaf 01/01/2022

Vanaf 01/02/2022 bedraagt de binnenlandse dagvergoeding 18,11 euro/dag (i.p.v. 17,75 euro/dag). De lijst van buitenlandse dagvergoedingen is ongewijzigd gebleven sinds 06/07/2018. Indien u gebruik maakt van een kilometervergoeding bedraagt dit 0,3707 euro/kilometer voor de periode …

Uitkeringen bij quarantaine of ziekte door Covid-19

Heeft u recht op een uitbetaling wanneer u in quarantaine zit of ziek bent wegens Covid-19? Indien u in quarantaine zit en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken– Recht op …

Pensioenkapitaal opbouwen

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. Zelfstandigen zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om hun oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers, gewoon …

Verbouwen met aannemers en inhoudingsplicht.

Wie een pand laat renoveren met behulp van een onderaannemer heeft er baat bij om te weten dat er een ‘inhoudingplicht’ bestaat. Het komt er op neer dat je zelf moet kijken of de aannemer …

Advocaten BTW-plichtig vanaf 2014.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen. Tot nu toe was er in de wetgeving een btw-vrijstelling voorzien. Advocaten moeten dus vanaf 1 januari 2014 21% btw rekenen op …

Pro deo-diensten onderworpen aan BTW vanaf 01/04/2017

Volgens de huidige regelgeving zijn zowel de pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de tweedelijnsbijstand, als de pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, onderworpen aan …