Alle artikels in dit dossier

wit huis met twee verdiepingen

Hoe vastgoed onttrekken aan de vennootschap?

Als je vastgoed bezit met je vennootschap, dan loop je vaak tegen fiscale nadelen aan. Om deze te vermijden, kun je overwegen om het onroerend goed uit de vennootschap te halen en het over te …

Sanctie laattijdige aangifte btw

Een btw-aangifte dient uiterlijk te worden ingediend op de 20e van de maand, volgend op het verstrijken van de aangifteperiode. Als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan wordt de termijn verlengd tot …

doktersvennootschap

Verandering in samenwerkingen tussen artsen en niet-artsen

De Orde der Artsen heeft altijd terughoudend gereageerd op de vraag wie er naast een arts een artsenvennootschap mocht oprichten. Tot voor kort waren niet-artsen, zoals partners van artsen, niet toegestaan om deel te nemen …

Documenten en mappen

Sancties laattijdige aangifte vennootschapsbelasting

Volgende sancties kunnen van toepassing zijn wanneer een aangifte vennootschapsbelasting niet, of niet tijdig is ingediend:

Hogere interest op uw rekening courant in 2023

Als u een rekening-courant tegoed heeft bij uw vennootschap, kunt u zich daarvoor interesten toekennen tegen een tarief van 30% roerende voorheffing, op voorwaarde dat het saldo niet hoger is dan de belaste reserves en …

Geïndexeerde bedragen dagvergoeding

Vanaf 01/12/2023 bedraagt de binnenlandse dagvergoeding 20,39 euro/dag (i.p.v. 19,99 euro/dag). De lijst van buitenlandse dagvergoedingen is gewijzigd sinds 15/02/2023. Indien u gebruik maakt van een kilometervergoeding bedraagt dit 0,4269 euro/kilometer vanaf 01/01/2024. Voor de …

Werken in onroerende staat – Verlegging van heffing

De overheid heeft in nieuwe regelgeving voorzien voor de facturatie van werken in onroerende staat.Wanneer er wordt factureerd aan een Belgische onderneming, zal er vaak gebruik gemaakt worden van ‘btw verlegd’ op de factuur.Hierdoor moet …

Fiscale tip: Btw op energie

Vanaf 1 maart 2022 t.e.m. 30 september 2022 zal het btw-tarief op elektriciteit verlaagd worden naar 6%. Vanaf 01 april 2022 t.e.m. 30 september 2022 zal dit ook het geval zijn voor gas.De juiste uiteindelijke …

Inhoudingsplicht bij werken in onroerende staat

Wist u dat wanneer u als bedrijf werken aan of rond uw woning/gebouw laat uitvoeren, u steeds dient na te kijken of er een inhoudingsplicht is. Particulieren (natuurlijke personen) hebben geen verplichtingen zolang de werken …