De overheid heeft in nieuwe regelgeving voorzien voor de facturatie van werken in onroerende staat.
Wanneer er wordt factureerd aan een Belgische onderneming, zal er vaak gebruik gemaakt worden van ‘btw verlegd’ op de factuur.
Hierdoor moet de klant instaan voor de voldoening van de btw.

Dit systeem is ongewijzigd gebleven, maar vanaf 01/01/2023 moet er ook het volgende op de factuur worden genoteerd:

Verlegging van heffing.

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften.

Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Wanneer de klant de gestuurde factuur (binnen de maand na ontvangst) niet betwist, is de dienstverlener ontslagen van de aansprakelijkheid betreffende de voldoening van de btw.