Verkoop van goederen aan een PARTICULIER + BUITEN EUROPA

Er dient geen btw aangerekend te worden als bv. een Chinees privépersoon (dus afkomstig van buiten de EU) bij u een aankoop doet van minstens € 125 die hij zelf in zijn persoonlijke bagage meeneemt naar zijn land (art. 39, § 1, 4° W. btw). (Extra info kan u vinden op: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen/terugbetaling-van-btw-bij-uitvoer-van-goederen#q5 )

  • Voorwaarde 1: De aankoop mag geen beroepsmatig karakter vertonen.
  • Voorwaarde 2: De aangekochte goederen dienen uiterlijk te worden uitgevoerd op het einde van de derde maand volgend op de maand van de levering.
  • Voorwaarde 3: De verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen.
    Dit gebeurt via een exemplaar van de factuur die “bekleed is met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap” (KB nr. 18, art. 8).

Echter raden we vaak aan om toch eerst Belgische btw aan te rekenen, en deze na ontvangst van de afgestempelde factuur pas terug te storten.

Verkoop van goederen aan een BTW-KLANT + BINNEN EUROPA

Op uw factuur hoeft u dan geen btw aan te reken en mag u noteren:
“Vrijgesteld van btw overeenkomstig art. 39bis W. btw” of “Btw verlegd – Reverse Charge”

Worden er goederen verkocht aan een firma in een andere EU-lidstaat – bv. in Frankrijk (met name, intracommunautaire levering) – dan gebeurt deze levering zonder btw als:

  • Voorwaarde 1: uw klant Btw-plichtig is in een andere EU-lidstaat (te controleren via VIES-website) én
  • Voorwaarde 2: als de goederen effectief vervoerd worden van België naar een andere EU-lidstaat (zelf het transport verzorgen of bestemmingsdocument getekend door de klant kunnen voorleggen).

Verkoop van goederen aan een BTW-KLANT + BUITEN EUROPA

Verkoopt u goederen buiten Europa, bv. naar Japan of Amerika (zgn. export), dan mag deze levering zonder btw gebeuren op voorwaarde dat de goederen effectief vervoerd worden van binnen de EU naar buiten de EU.
U moet dat in principe bewijzen door het uitvoerdocument van de douane voor te leggen aan uw controleur (KB nr. 18, art. 3).

Op uw factuur hoeft u dan geen btw te rekenen en mag u noteren: “Vrijgesteld van btw overeenkomstig art. 39 W. btw”.

De hoedanigheid van uw klant (professioneel of particulier) speelt geen enkele rol voor de toepassing van de vrijstelling van btw.

Werken aan een ONROEREND GOED IN BELGIE + voor een PRIVE PERSOON

Indien u een aannemer bent en werken in onroerende staat uitvoert aan een privéwoning van minstens tien jaar oud, dan kan het verlaagd Btw-tarief van 6% van toepassing zijn.

Uitzondering: In sommige gevallen is het verlaagde btw-tarief niet van toepassing. Dat is bv. het geval voor reinigingswerken, tuinonderhoud en -aanleg, de levering en de plaatsing van inbouwtoestellen, …
Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan moet u 21% BTW aanrekenen.

Werken aan een ONROEREND GOED IN BELGIE + voor een BTW-PLICHTIGE KLANT

U moet in dat geval een factuur opmaken zonder btw en u moet op uw factuur vermelden:
“Btw verlegd”

  • Voorwaarde 1: Uw klant moet een geldig btw-nummer hebben en
  • Voorwaarde 2: periodieke btw-aangiften indienen (m.a.w. recht op aftrek hebben)

Werken aan een ONROEREND GOED IN BUITENLAND + BINNEN EU

Particulier

Worden de werken uitgevoerd voor een particuliere klant in Frankrijk, dan dient u wel Franse btw aan te rekenen op uw factuur. Dit kan echter niet met uw Belgisch btw-nummer, daarvoor zal u dus in Frankrijk een btw-nummer moeten aanvragen. U zal dan ook in Frankrijk Franse btw-aangiften dienen in te dienen en alle overige Franse btw-verplichtingen naleven.

Met buitenlands btw-nummer

Heeft uw Franse klant een (Frans) btw-nummer, dan dient u geen (Franse) btw te rekenen op uw factuur.
Het is dan uw klant zelf die de btw moet betalen in Frankrijk. U mag dan op uw factuur de volgende vermelding noteren:
“Plaats van de dienst is Frankrijk – art. 45 btw-richtlijn – btw te voldoen door de medecontractant – art. 194 btw-richtlijn”.

‘MATERIEEL WERK EN DIENSTEN ’ in België

Belgische klant

Als uw klant een particulier is of een btw-plichtige met een Belgisch btw-nummer, dan moet u steeds 21% btw aanrekenen.

Buitenlandse klant met EU btw-nummer

Indien uw klant zijn buitenlands btw-nummer opgeeft en het toestel na de herstelling België niet verlaat, dan zal u 21% btw moeten aanrekenen (art. 21, § 3, 2°, a. W. BTW).

Indien uw klant zijn buitenlands btw-nummer opgeeft en indien het toestel na de herstelling België wel verlaat, dan mag u geen Belgische btw aanrekenen. De btw-wetgeving van de EU-lidstaat waarvan uw klant het btw-nummer heeft opgegeven zal daarop dan toegepast moeten worden (art. 21, § 3,2°, b. W. btw).
U dient op uw factuur wel het volgende te vermelden: “Btw verlegd”

‘MATERIEEL WERK EN DIENSTEN’ in het buitenland ( vb. herstelling)

Buitenlandse particulier

Werkt u voor een particuliere klant in Frankrijk, dan moet u wel Franse btw aanrekenen op uw factuur. Uiteraard kunt u dat niet met een Belgisch btw-nummer, daarvoor zal u dus in Frankrijk een btw-nummer moeten aanvragen. U moet daar dan ook btw-aangiftes indienen en alle overige Franse btw-verplichtingen naleven.

Buitenlands btw-nummer

Voert u werk uit in Frankrijk voor een klant met Frans btw-nummer, dan mag u een factuur opmaken zonder btw. U zal wel volgende mededeling dienen te vermelden op uw factuur “Plaats van de dienst is Frankrijk – art. 52 btw-richtlijn – btw te voldoen door de medecontractant – art. 194 btw-richtlijn”.

‘Intellectuele diensten, ’reclamewerkzaamheden, de terbeschikkingstelling van personeel en de verhuur van roerende goederen (met uitzondering van auto’s).

Particulier

Indien uw klant gevestigd is in België of een andere EU-lidstaat (bv. Frankrijk), dan moet u 21% btw aanrekenen (art. 21, § 2 W. btw).

Indien uw klant gevestigd is buiten de EU (bv. in de China), dan moet u geen btw aanrekenen (art. 21, § 3, 7°, d. W.btw).

Onderneming

Indien uw klant een Belgische firma is, dan moet u 21% btw aanrekenen (art. 21, § 2 W. btw)

Indien uw klant een buitenlandse firma is (binnen of buiten de EU), dan moet u geen btw aanrekenen (art. 21, § 3, 7°, d. W. btw).
U mag dan vermelden op de factuur: “Btw verlegd – Reverse Charge”.
Het is van geen belang of u de dienst verricht in België of in het buitenland. Of er al dan niet Belgische btw aangerekend moet worden, hangt steeds af van de hoedanigheid van uw klant (particulier of onderneming?) en van het land waarin hij gevestigd is.