Alle artikels in dit dossier

Vennootschapsvormen

Vennootschapsvorm Voordelen Nadelen Besloten Vennootschap(BV) * Geen minimumkapitaal, maar wel een toereikend aanvangsvermogen* Alleen oprichten en besturen is mogelijk* Beperkte aansprakelijkheid* Aandelen zijn makkelijk overdraagbaar* Mogelijk zelf te bepalen hoe de aandelen en het daaraan …

Thuiskantoor wit bureel

Starten als zelfstandige – sociaal statuut

Aansluiting Uiterlijk op de dag van de start van uw zelfstandige activiteit, moet u aangesloten zijn bij een sociale verzekeringsfonds naar uw keuze. Sociale bijdragen Sociale bijdragen (voor de vorming van een later pensioen, de …

Documenten en mappen

Starten als zelfstandige – administratieve formaliteiten

Een financiële rekening openen Elke startende zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is verplicht een zichtrekening te hebben bij een financiële instelling. Hoewel het niet strikt nodig is een nieuwe rekening te openen, kan …

Starten als zelfstandige – voorwaarden

Om als zelfstandige van start te gaan, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld tenminste 18 jaar zijn. Daarnaast moet u meestal kennis van bedrijfsbeheer hebben en in sommige gevallen ook een attest beroepsbekwaamheid en zelfs de nodige …

Oprichting van een doktersvennootschap

OVERGANG NAAR EEN VENNOOTSCHAP Schulden worden normaal niet mee overgedragen met het handelsfonds, behalve indien de overnemer uitdrukkelijk hiermee instemde (enkel wanneer het gaat om de overdracht van een handelsfonds of een eenmanszaak). Schulden zoals …

Wanneer btw aanrekenen?

Verkoop van goederen aan een PARTICULIER + BUITEN EUROPA Er dient geen btw aangerekend te worden als bv. een Chinees privépersoon (dus afkomstig van buiten de EU) bij u een aankoop doet van minstens € …

Facturatieverplichtingen

Wanneer dient u een factuur uit te reiken? In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen levert of diensten verricht (art. 53, § 2 W. …