Alle artikels in dit dossier

Vraagtekens

Keuze eenmanszaak of vennootschap.

Natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen, hebben in België de keuze tussen twee ondernemingsvormen: een eenmanszaak of een vennootschap. Deze keuze heeft belangrijke fiscale gevolgen. Hieronder volgt een handig overzicht om u verder te …

Vennootschapsvormen

Vennootschapsvorm Voordelen Nadelen Besloten Vennootschap(BV) * Geen minimumkapitaal, maar wel een toereikend aanvangsvermogen* Alleen oprichten en besturen is mogelijk* Beperkte aansprakelijkheid* Aandelen zijn makkelijk overdraagbaar* Mogelijk zelf te bepalen hoe de aandelen en het daaraan …

Overgang eenmanszaak naar vennootschap

Veel ondernemers starten hun zelfstandige carrière met een eenmanszaak. Er wordt voor deze ondernemingsvorm gekozen omdat het gemakkelijk op te richten is en een relatief eenvoudige boekhouding vergt. Wanneer de zaak voldoende is gegroeid, kan …

Thuiskantoor wit bureel

Starten als zelfstandige – sociaal statuut

Aansluiting Uiterlijk op de dag van de start van uw zelfstandige activiteit, moet u aangesloten zijn bij een sociale verzekeringsfonds naar uw keuze. Sociale bijdragen Sociale bijdragen (voor de vorming van een later pensioen, de …

Documenten en mappen

Starten als zelfstandige – administratieve formaliteiten

Een financiële rekening openen Elke startende zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is verplicht een zichtrekening te hebben bij een financiële instelling. Hoewel het niet strikt nodig is een nieuwe rekening te openen, kan …

Starten als zelfstandige – voorwaarden

Om als zelfstandige van start te gaan, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld tenminste 18 jaar zijn. Daarnaast moet u meestal kennis van bedrijfsbeheer hebben en in sommige gevallen ook een attest beroepsbekwaamheid en zelfs de nodige …

Oprichting van een doktersvennootschap

WAAROM EEN DOKTERSVENNOOTSCHAP OPRICHTEN De oprichting van een doktersvennootschap kan interessant zijn om verschillende redenen: OVERGANG NAAR EEN VENNOOTSCHAP Een doktersvennootschap is een specifieke vorm van vennootschap die wordt opgericht door medische professionals, zoals artsen, …

Wanneer btw aanrekenen?

Verkoop van goederen aan een PARTICULIER + BUITEN EUROPA Er dient geen btw aangerekend te worden als bv. een Chinees privépersoon (dus afkomstig van buiten de EU) bij u een aankoop doet van minstens € …

Facturatieverplichtingen

Wanneer dient u een factuur uit te reiken? In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen levert of diensten verricht (art. 53, § 2 W. …