Om als zelfstandige van start te gaan, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld tenminste 18 jaar zijn. Daarnaast moet u meestal kennis van bedrijfsbeheer hebben en in sommige gevallen ook een attest beroepsbekwaamheid en zelfs de nodige vergunningen.

‘Kennis bedrijfsbeheer’ kan bewezen worden door ofwel gevolgde studies ofwel door praktijkervaring. In het Vlaams Gewest is het effectief bewijzen van deze kennis d.m.v. een attest niet meer vereist – dit in tegenstelling tot Brussel of WalloniĆ«.

Beroepsbekwaamheid is vereist voor een aantal gereglementeerde beroepen die niet zomaar iedereen mag uitvoeren. Het gaat om activiteiten waarvoor u voldoende beroepskennis moet kunnen aantonen door een diploma of beroepspraktijk (lijst gereglementeerde beroepen).

Als u geen EU-onderdaan noch onderdaan van Noorwegen, IJsland of Liechtenstein bent, moet u bovendien in het bezit zijn van een beroepskaart.

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar
  • EU-onderdaan of onderdaan van Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
  • Bekwaam
  • Geen onverenigbaar beroep
  • Kennis bedrijfsbeheer
  • Nodige beroepskennis
  • Nodige vergunningen