VennootschapsvormVoordelenNadelen
Besloten Vennootschap
(BV)
* Geen minimumkapitaal, maar wel een toereikend aanvangsvermogen
* Alleen oprichten en besturen is mogelijk
* Beperkte aansprakelijkheid
* Aandelen zijn makkelijk overdraagbaar
* Mogelijk zelf te bepalen hoe de aandelen en het daaraan gekoppelde stemrecht verdeelt worden
* Inbreng in nijverheid is mogelijk
* Oprichtingsformaliteiten en – kosten (authentieke akte, financieel plan…)
* Werkingsformaliteiten en –kosten
(dubbele boekhouding, publicatie jaarrekening…)
Naamloze Vennootschap
(NV)
* Alleen oprichten en alleen besturen is mogelijk
* Alle aandeelhouders zijn maar aansprakelijk ten belope van hun eigen inbreng
* Aandelen zijn vrij overdraagbaar
* Verschillende soorten aandelen zijn mogelijk
* Stemrechten kunnen vrij bepaald worden
* Mogelijk om winstbewijzen uit te geven
* Wettelijk minimumkapitaal van 61.500 euro
* Oprichtingsformaliteiten en –kosten (authentieke akte, financieel plan…)
* Werkingsformaliteiten en –kosten
(dubbele boekhouding, publicatie jaarrekening…)
* Het is een vrij complexe vennootschapsvorm, met een strikte beleidsvorm
Commanditaire Vennootschap (CommV)(maatschap)* Geen minimumkapitaalvereisten
* Oprichting bij onderhandse akte (tenzij inbreng onroerend goed)
* De aandelen zijn niet overdraagbaar, zodat het familiale karakter van de onderneming kan beschermd worden
* Als stille vennoot gaat de aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag van de inbreng
* Minstens 2 vennoten
* Stille vennoten aansprakelijk ten belope van inbreng MAAR beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap
* Zolang er overgedragen verlies is, mag de vennootschap geen winst uitkeren
Vennootschap Onder Firma
(VOF)(maatschap)
* Geen minimumkapitaalvereisten
* Oprichting bij onderhandse akte (tenzij bij inbreng onroerend goed)
* Oprichting zonder financieel plan of verslag van bedrijfsrevisor bij inbreng in natura
* Inbreng in geld, goederen en arbeid is mogelijk
* De aandelen zijn niet overdraagbaar, zodat het familiale karakter van de onderneming beschermd wordt
* Minstens 3 oprichters
* Alle vennoten zijn beherende vennoten die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap
* Op alle officiële documenten vermelden dat de onderneming een VOF is