Als u een rekening-courant tegoed heeft bij uw vennootschap, kunt u zich daarvoor interesten toekennen tegen een tarief van 30% roerende voorheffing, op voorwaarde dat het saldo niet hoger is dan de belaste reserves en het gestorte kapitaal. 

Voor 2023 bedraagt de marktconforme interest 5,70%, wat hoger is dan de 4,07% van 2022. 

Als u zichzelf een hogere rente toekent dan de marktrente, zal het overschot worden geherkwalificeerd als niet-aftrekbare dividenden. 

Het is belangrijk om binnen de spelregels te blijven, omdat de vennootschap anders niet in staat is om de rente af te trekken.