Alle artikels in dit dossier

Inhoudingsplicht bij werken in onroerende staat

Wist u dat wanneer u als bedrijf werken aan of rond uw woning/gebouw laat uitvoeren, u steeds dient na te kijken of er een inhoudingsplicht is. Particulieren (natuurlijke personen) hebben geen verplichtingen zolang de werken …

Vrijstellingsregeling groepspraktijken met onderaannemers (para)medische beroepen

Gevolg gevend aan de vele vragen over de drempel van 25.000 euro voor de vrijstellingsregeling,geven we nog meer verduidelijking voor de groepspraktijken die met onderaannemers werken: het zogenaamde verticaal samenwerkingsverband. Met andere woorden: de groepspraktijk …

BTW-attest bouwsector

Er is recent een wetsontwerp goedgekeurd (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022): Vanaf 1 januari 2022 zullen er geen btw-attesten meer moeten opgevraagd en bewaard worden om 6% btw te kunnen aanrekenen aan particuliere …

Niet-therapeutische omzet zorgsector

De (para)medische beroepers schakelden in 2022 over van volledig vrijgestelde btw-plichtig naar de vrijstellingsregeling kleine onderneming voor niet-therapeutische omzet lager dan 25.000 euro. Het is een verplichting om zelf de niet-therapeutische omzet bij te houden.Indien …

Uitkeringen bij quarantaine of ziekte door Covid-19

Heeft u recht op een uitbetaling wanneer u in quarantaine zit of ziek bent wegens Covid-19? Opmerking: Hou in gedachten dat het verkregen overbruggingsrecht of de gekregen ziekte-uitkering belast zal worden in de aangifte personenbelasting.

E-commerce winkelkarretje

Van MOSS naar OSS/IOSS

De nieuwe OSS-aangifte (One-Stop Shop) is van toepassing vanaf 1 juli 2021. Dit betekent dat alle verrichtingen die hierop betrekking hebben, via de OSS-aangifte moeten worden aangegeven. De verkopen van voor 1 juli 2021 moeten …

E-commerce winkelkarretje

Btw-regels op e-commerce

Het gebruik van e-commerce steeg de laatste jaren aanzienlijk en de verwachting is dat deze trend zich nog jarenlang zal verder zetten. De BTW op e-commerce volgde al lang de regels van verkopen op afstand, …

Successieplanning en schenkingen inzake familiebedrijven

De vererving van aandelen van een familiale vennootschap ondergaat sinds 1 januari 2012 een gunsttarief van 3% in rechte lijn en 7% tussen anderen indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden (art. 60/1 tot 60/7 W. …

Pensioenkapitaal opbouwen

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. Zelfstandigen zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om hun oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers, gewoon …