Wist u dat wanneer u als bedrijf werken aan of rond uw woning/gebouw laat uitvoeren, u steeds dient na te kijken of er een inhoudingsplicht is. Particulieren (natuurlijke personen) hebben geen verplichtingen zolang de werken 100% betrekking hebben op het privédeel.

Opgelet:

 • Verhuurt u een bureau aan de vennootschap en wenst u in het bureau werken uit te voeren, OF
 • Hebben de werken voor een deel betrekking op het beroepsmatig gebruik

Dan bent u ook verplicht deze controle uit te voeren en indien nodig een deel van de factuur in te houden om door te storten naar de RSZ en/of fiscus.

Concreet houdt dit in dat u verplicht bent om na te gaan of uw (onder)aannemer geen openstaande fiscale of sociale schulden heeft.
De controle dient u uit te voeren voorafgaand aan elke betaling van een factuur.
Doet u dit niet en was er toch inhoudingsplicht, dan bestaat de kans dat ondanks dat uw leverancier al volledig betaald werd, u ook nog aan de belastingadministratie een percentage van de factuur zal moeten betalen.

Indien uw dienstverrichter geen fiscale schulden heeft zal een groene balk verschijnen bij de consultatie. Ingeval er nog openstaande schulden zijn, zal er een rode balk verschijnen. Bij elke consultatie (zowel positief als negatief) moet u een ‘attest van consultatie’ downloaden. Het is dus belangrijk om voor elke betaling aan een leverancier die werken in onroerende staat heeft uitgeoefend, de inhoudingsplicht te consulteren en deze attesten te bewaren. Deze zijn namelijk maar beperkt geldig.

Indien uw dienstverrichter wel nog fiscale schulden heeft, zal u afhankelijk van het factuurbedrag nog een ander attest moeten genereren. Dit attest vermeld het bedrag dat u dient door te storten naar de fiscus en de overige formaliteiten die u moet voldoen.

 • Er blijkt een RSZ-schuld te zijn:
  • Het factuurbedrag is lager dan 7.143 euro: er moet 35% worden ingehouden;
  • Het factuurbedrag is hoger dan 7.143 euro: afhankelijk of er een attest is van de aannemer van de RSZ zal er 35% moeten worden ingehouden of het werkelijk verschuldigde bedrag.
 • Er blijkt een fiscale schuld te zijn:
  • Het factuurbedrag is lager dan 7.143 euro: er moet 15% worden ingehouden;
  • Het factuurbedrag is hoger dan 7.143 euro: afhankelijk of er een attest is van de aannemer van de fiscus zal er 15% moeten worden ingehouden of het werkelijk verschuldigde bedrag.

De inhoudingsplicht controleert u snel en eenvoudig door te surfen naar www.myminfin.be en vervolgens inhoudingsplicht te selecteren.