Vanaf 1 maart 2022 t.e.m. 30 september 2022 zal het btw-tarief op elektriciteit verlaagd worden naar 6%. Vanaf 01 april 2022 t.e.m. 30 september 2022 zal dit ook het geval zijn voor gas.
De juiste uiteindelijke berekening zal te zien zijn op de jaarafrekening van uw leverancier.
Opgelet, deze btw-verlaging geldt enkel voor zogenaamde residentiële contracten (afgesloten op privénaam) – professionele contracten (afgesloten op naam van de vennootschap) worden uitgesloten.

Elk gezin zal ook een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro krijgen (voor het eerste verblijf).
Deze premie zal verrekend worden via de afrekening van uw elektriciteitsleverancier.
Ook hier merken we op dat de premie enkel geldt voor residentiële contracten, en niet voor professionele contracten.
Indien er verwarmd wordt met stookolie zal u ook een stookoliecheque krijgen van 200 euro (boven op de eenmalige verwarmingspremie).
In de praktijk zal u deze tegemoetkoming waarschijnlijk pas in de zomer krijgen.

Vanaf 1 april 2022 t.e.m. 31 december 2023 kan het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing zijn voor de levering met installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen die jonger zijn dan 10 jaar.
Voor woningen ouder dan 10 jaar, blijft bij het plaatsen van zonnepanelen de regeling van 6%-btw bestaan indien ook voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • Privéwoning die enkel voor private doeleinden wordt gebruikt
  • Levering van de materialen en de werken uitgevoerd door een installateur