Er is recent een wetsontwerp goedgekeurd (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022):

Vanaf 1 januari 2022 zullen er geen btw-attesten meer moeten opgevraagd en bewaard worden om 6% btw te kunnen aanrekenen aan particuliere klanten (die onder de voorwaarden vallen).
Deze attesten werden opgesteld/ingevuld door klanten waarop ze bevestigen dat hun woning ouder is dan 10 jaar, en dat deze hoofdzakelijk privé wordt gebruikt.

In plaats van dit attest zal er een standaardverklaring op de verkoopfacturen moeten worden geschreven.
Opmerking: er is een overgangsperiode voorzien tot 30/06/2022: gedurende deze tijd mag er nog gebruik worden gemaakt van het btw-attest.

Als voorbeeld van deze standaardverklaring:
Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten

Bij aanvaarding van de factuur (stilzwijgend na 1 maand of door betaling) kan u niet meer aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele foute gebruik van het 6% btw-tarief.