Heeft u recht op een uitbetaling wanneer u in quarantaine zit of ziek bent wegens Covid-19?

 • Indien u in quarantaine zit en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken
  – Recht op overbruggingsrecht
  – Bewijs nodig aan de hand van een quarantaine-attest op eigen naam
  – Aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds
 • Indien uw activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig is onderbroken wegens de zorg voor uw kind
  – Kind moet jonger zijn dan 18 jaar
  – Kind bevindt zich in quarantaine of isolatie:
  • Door de sluiting van school/kinderopvang als gevolg van Covid-19
  • En/of verplicht lessen op afstand te volgen
  – Recht op overbruggingsrecht
  – Bewijs nodig aan de hand van attest van quarantaine of attest school/kinderdagverblijf
  – Opgelet, indien u uw zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren, komt u hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking
  – Aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds
 • Indien u ziek bent door het Corona-virus
  – Ziekte-uitkering indien minstens 8 dagen arbeidsongeschikt
  – Getuigschrift van uw behandelende arts binnen 7 dagen na start arbeidsongeschiktheid bezorgen aan ziekenfonds
  – Aan te vragen bij uw ziekenfonds

Opmerking: Hou in gedachten dat het verkregen overbruggingsrecht of de gekregen ziekte-uitkering belast zal worden in de aangifte personenbelasting.