Volgende sancties kunnen van toepassing zijn wanneer een aangifte vennootschapsbelasting niet, of niet tijdig is ingediend:

  • Aanslag van ambtswege: Dit zorgt voor een omkering van de bewijslast waarbij niet meer de fiscus, maar de belastingplichtige bepaalde zaken zal moeten bewijzen;
  • Forfaitaire minimumwinst: De fiscus kan belastingen heffen op een forfaitair bedrag. Het bedrag kan afhankelijk zijn van sector tot sector maar bedraagt altijd minimaal 40.000,00 euro. Vaak wordt ook rekening gehouden met het aantal werknemers. Het gaat hier om een weerlegbaar wettelijk vermoeden en geen sanctie. Je hebt met andere woorden nog steeds de mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen;
  • Verlengde controle- en aanslagtermijn van 4 jaar (i.p.v. 3 jaar);
  • Belastingverhoging en eventuele nalatigheidsinteresten wegens laattijdige aangifte. De belastingverhoging kan variĆ«ren tussen 10% en 200% op het te betalen saldo aan vennootschapsbelasting;
  • Administratieve boete;
  • Aftrekverbod in de berekening van de vennootschapsbelasting (bepaalde fiscale aftrekken – zoals de aftrek risicokapitaal of investeringsaftrek – zullen niet meer toegepast mogen worden).