Een btw-aangifte dient uiterlijk te worden ingediend op de 20e van de maand, volgend op het verstrijken van de aangifteperiode. Als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Tijdens de zomerperiode is het ook mogelijk dat er een afzonderlijke regeling wordt toegestaan.

Maar wat bij laattijdige indiening?

Wanneer de aangifte btw tijdig wordt ingediend, is er een verjaringstermijn van 3 jaar. Dit betekent dat in geval van een controle, er 3 jaar terug mag worden gegaan in de tijd om de boekhouding te controleren.

Wanneer de aangifte btw echter niet of laattijdig wordt ingediend, wordt de verjaringstermijn verlengd naar 4 jaar.

Bij niet-tijdige indiening van een btw-aangifte riskeert u ook een boete dus tussen 100 euro en 1.000 euro kan zijn.

Opgelet: Indiening van de aangifte en betaling van de verschuldigde BTW zijn twee verschillende zaken! Een interest van 0,80% per maand is verschuldigd wanneer u de verschuldigde btw niet op tijd betaald. De betaling dient eveneens te gebeuren uiterlijk op de 20e van de maand die volgt op de aangifteperiode.

Onthou dus zeker: Wanneer een btw-aangifte tijdig indienen?

Dit zijn steeds vaste tijdstippen:
De 20e van de maand volgend op de maand (ingeval een maandaangever) of het kwartaal (ingeval een kwartaalaangever) waarop de btw-aangifte betrekking heeft.

Wijzigingen vanaf 2024:

Vanaf januari 2024 zou de indieningstermijn verlengd worden tot de 25e van de maand na het verstrijken van de aangifteperiode.

Hulp nodig bij BTW-aangifte?

Op zoek naar een boekhoudkantoor voor het voeren van uw administratie en indienen van uw BTW-aangiftes?