Een holding heeft doorgaans alleen deelnemingen in andere ondernemingen. Er zijn dan ook diverse redenen waarom iemand een holding zou gebruiken om zich te organiseren. Een kort overzicht:

Niet-fiscale redenen:

 • Risico spreiden tussen meerdere vennootschappen
 • Afschermen van het privé vermogen
 • Het overlaten van een activiteit/vennootschap
 • Aandeelhouderschap controleren: Organisatie van meerdere vennootschappen
 • Beursgenoteerde ondernemingen kunnen aandelen onderbrengen in een holding en op die manier het bedrijf beschermen tegen vijandige overnames

Fiscale redenen:

 • Overtollige liquiditeiten uit de exploitatievennootschap halen
 • Gemakkelijker overnames verrichten van andere ondernemingen
 • Het is eenvoudiger financieringen aan te gaan
  • aandelen kunnen vrij duur zijn zonder het gebruik van een holding
 • Intresten die ontstaan door de overnamefinanciering worden gedragen door het overnamevehikel en vormen een fiscaal aftrekbare kost
 • Vrijstelling van 100% op de ontvangen dividenden door het systeem van de DBI-aftrek
 • Nuttig bij het plannen van de erfopvolging en successie

Ook eigen activiteit mogelijk

Afhankelijk van de vermeldingen die zijn opgenomen in het statuut van de onderneming, kan een holding ook een patrimoniumvennootschap of een managementvennootschap zijn. Een holding kan met andere woorden zelf ook een activiteit hebben. Dit houdt in dat ze dus een ruimer doel zal definiëren.