De holding, of ook moedervennootschap, is een vennootschap dat als belangrijkste doel het beheren van aandelen van andere vennootschappen heeft. Dit kan ook gepaard gaan met het actief besturen van de vennootschappen waarin ze deelneemt, maar dat hoeft niet.

Belangrijk om weten is dat de holdingvennootschap, net zoals de management- en patrimoniumvennootschap niet zijn omschreven in de wet. Hun benamingen dienen enkel als identificatie van hun doelen.

Soorten holdings

De financiële holding

Financiële holdings beïnvloeden het dagelijkse bestuur van de ondernemingen in hun portefeuille niet. Zij oefent geen enkele commerciële activiteit uit. Hun taak is voornamelijk het verlenen van hulp (door bijvoorbeeld kennis of financiële middelen ter beschikking te stellen) aan de dochterondernemingen.

De industriële holding

In tegenstelling tot de financiële holding oefent deze wel een industriële activiteit uit.  Daarnaast is ze houder van een grote portefeuille.

De portefeuilleholding

Bij een portefeuilleholding staat het creëren van een meerwaarde over de aandelen die ze bezit centraal.  Ze oefent daarbij dus geen andere commerciële of industriële activiteit uit. De meerwaarde die wordt gerealiseerd uit de verkoop van de aandelen die ze in het bezit houdt, zal belastingvrij zijn.

De patrimoniumholding

Deze soort wordt gebruikt voor het samenhouden van familiale rijkdommen. Het doel bestaat er in de familiebezittingen te beschermen van allerlei risico’s zowel tijdens leven als na overlijden.