Alle artikels in dit dossier

vastgoed kopen

Aankoop vastgoed – Overzicht technieken

Bij het aankopen van een onroerend goed moet er met verscheidene factoren rekening gehouden worden. Zowel de gevolgen op korte termijn als de gevolgen op lange termijn zijn hierbij van belang. Er moet ook worden …

Onroerend goed

Kosten vastgoed – aftrekbaarheid

Om kosten van privé gebruikt vastgoed in uw vennootschap te kunnen aftrekken, moet er bewezen worden dat deze kosten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. Dit is het geval wanneer u een …

Aankoop vastgoed met de vennootschap

Onroerend goed via vennootschap aankopen Kosten bij aankoop onroerend goed via vennootschap Alle beroepskosten die gedaan zijn, kunnen in aftrek genomen worden indien deze voldoen aan de voorwaarden van art. 49 WIB 1992. Art 49 …

Vastgoed privé

Aankoop vastgoed zonder de vennootschap

Onroerend goed privé aankopen Financieringsmogelijkheden De aankoop van een onroerend goed kan volledig gefinancierd worden door privégelden. Indien men een deel van dat onroerend goed ook gebruikt voor beroepsdoeleinden kan hiervoor huur gevraagd worden aan …

Vastgoed in de vennootschap

Vastgoed in de vennootschap – rechtspraak

Positieve arresten Vonnis van Rb. Gent – 05/01/2023 Een appartement aan zee is voor 98% volle eigendom van een doktersvennootschap en voor 2% volle eigendom van de bestuurder.Dit vastgoed wordt niet verhuurd, maar is volledig …

Vastgoed privé

Aankoop vastgoed – aankoop in onverdeeldheid

Wat is een aankoop in onverdeeldheid? Bij de aankoop van een onroerend goed in onverdeeldheid kopen zowel de vennootschap als de bedrijfsleider privé een bepaald percentage van de volle eigendom van een onroerend goed. De …

wit huis met twee verdiepingen

Aankoop vastgoed – recht van opstal

Recht van opstal Wat is recht van opstal? Recht van opstal is een zakelijk recht waarbij de grondeigenaar (=de opstalgever) belooft om zijn recht van natrekking niet uit te oefenen zolang het contract van recht …

Onroerend goed

Aankoop vastgoed – vruchtgebruik

Vruchtgebruik Wat is vruchtgebruik? De volle eigendom van een onroerend goed bestaat uit een splitsing tussen de blote eigendom enerzijds en het vruchtgebruik anderzijds. Vruchtgebruik kan men omschrijven als een zakelijk recht met een maximumtermijn …

Optionele btw-heffing op onroerende verhuur

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om een optionele btw-heffing toe te passen op de verhuur van (ver)nieuw(de) gebouwen. Deze optie is van toepassing op de gehele duurtijd van contract. Bij verlenging of vernieuwing …