Alle artikels in dit dossier

vastgoed kopen

Aankoop vastgoed – Overzicht technieken

Bij het aankopen van een onroerend goed moet er met verscheidene factoren rekening gehouden worden. Zowel de gevolgen op korte termijn als de gevolgen op lange termijn zijn hierbij van belang. Er moet ook worden …

Vastgoed privé

Aankoop vastgoed zonder de vennootschap

Onroerend goed privé aankopen Financieringsmogelijkheden De aankoop van een onroerend goed kan volledig gefinancierd worden door privégelden. Indien men een deel van dat onroerend goed ook gebruikt voor beroepsdoeleinden kan hiervoor huur gevraagd worden aan …

Btw en vastgoed

Btw-regeling beroepsverkopers Btw-regeling werken in onroerende staat (WIOS) Voorbeelden WIOS uitgevoerd door een personeelslid Een tuinaannemer vraagt aan zijn personeelslid om zijn loods of magazijn te schilderen Een tuinaannemer vraagt aan zijn personeelslid om een …

Vastgoed in de vennootschap

Vastgoed in de vennootschap – rechtspraak

Recente positieve arresten Arrest van Hof van beroep Gent – 26/10/2021 In dit arrest gaat het over een managementvennootschap die volle eigenaar is van een vastgoed. De woning wordt voor 80% gratis ter beschikking gesteld …

Onroerend goed

Kosten vastgoed – aftrekbaarheid

Om kosten van privé gebruikt vastgoed in uw vennootschap te kunnen aftrekken, moet er bewezen worden dat deze kosten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. Dit is het geval wanneer u een …

Aankoop vastgoed met de vennootschap

Onroerend goed via vennootschap aankopen Kosten bij aankoop onroerend goed via vennootschap Alle beroepskosten die gedaan zijn, kunnen in aftrek genomen worden indien deze voldoen aan de voorwaarden van art. 49 WIB 1992. Art 49 …

Vastgoed privé

Aankoop vastgoed – alternatieven

Onroerend goed in onverdeeldheid aankopen Wat is een aankoop in onverdeeldheid? Bij de aankoop van een onroerend goed in onverdeeldheid kopen zowel de vennootschap als de bedrijfsleider privé een bepaald percentage van de volle eigendom …