Om kosten van privé gebruikt vastgoed in uw vennootschap te kunnen aftrekken, moet er bewezen worden dat deze kosten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. Dit is het geval wanneer u een marktconforme huur betaalt aan uw vennootschap. In de andere gevallen kan er verwezen worden naar de bezoldigingstheorie of de meerwaardetheorie.

Bezoldigingstheorie

De kosten voor de aankoop en het onderhoud van vastgoed zijn niet automatisch als beroepskost aftrekbaar enkel omdat er belastbare voordelen van alle aard tegenover staan.
Deze moeten gemaakt worden om werkelijke prestaties van de bedrijfsleider te belonen.

 • Vermelding van het voordeel alle aard op de fiscale fiche
  • Zonder een voordeel alle aard is de bezoldigingstheorie niet bruikbaar.
  • Hierbij is het opmaken van een fiscale fiche zeer belangrijk.
 • (Tijdige) betaling bedrijfsvoorheffing
 • Uitdrukkelijke goedkeuring bezoldiging en toegekende voordelen alle aard door de algemene vergadering
  • Bij de jaarafsluiting wordt het totale verloningspakket best specifiek en uitdrukkelijk goedgekeurd.
  • De goedkeuring hiervan wordt genotuleerd in het verslag.
  • Detaillering is zeer belangrijk.
 • Bedrijfsleider zorgt voor de (belangrijkste) inkomsten van de vennootschap
 • Vergoeding in overeenstemming met werkelijke prestaties
  • Dit is een feitenkwestie: de verloning moet effectieve prestaties binnen de vennootschap vergoeden.
  • Het verloningsbeleid van de onderneming zeer duidelijk documenteren is dan ook een must.
 • Voldoende documenten ter onderbouwing
  • Bewijs van verloning voor werkelijke prestaties is niet evident.
  • Er kan worden gedocumenteerd waarom dit voordeel is toegekend, vb. behalen van bepaalde doelstellingen, voor het bedrijfssucces, …
  • Er moet worden gezocht naar objectieve verantwoording.

Meerwaardetheorie

Het vastgoed stijgt in waarde en zal bij latere verkoop een meerwaarde opleveren voor de vennootschap.
Deze toekomstige meerwaarde wordt beschouwd als een belastbaar inkomen, om zo te voldoen aan de voorwaarden van art. 49 WIB92.

Opgelet: de intentie om de woning later te verkopen (met winst) moet van bij het begin aanwezig zijn: er moet perspectief zijn op een latere meerwaarde.
Dit wordt best genotuleerd.

Er zijn echter veel arresten die deze theorie weerleggen waardoor de meerwaardetheorie eerder in ongebruik is gevallen.

Betalen van een marktconforme huur

Door het betalen van een marktconforme huur, staan er opbrengsten tegenover de kosten, waardoor deze kosten aftrekbaar worden voor de vennootschap.

Het is van belang om een correcte huurprijs te betalen.
Hierdoor wordt het onroerend goed een opbrengsteigendom van de vennootschap, en is er een economisch belang om dit vastgoed aan te houden in de onderneming.