Om kosten van privé gebruikt vastgoed in uw vennootschap te kunnen aftrekken, moet er bewezen worden dat deze kosten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. Dit is het geval wanneer u een marktconforme huur betaalt aan uw vennootschap. In de andere gevallen kan er verwezen worden naar de bezoldigingstheorie of de meerwaardetheorie.

Bezoldigingstheorie

De kosten voor de aankoop en het onderhoud van vastgoed werden gemaakt om werkelijke prestaties van de bedrijfsleider te belonen.

  • Vermelding van het voordeel alle aard op de fiscale fiche
  • (Tijdige) betaling bedrijfsvoorheffing
  • Uitdrukkelijke goedkeuring bezoldiging en toegekende voordelen alle aard door de algemene vergadering
  • Bedrijfsleider zorgt voor de (belangrijkste) inkomsten van de vennootschap
  • Vergoeding in overeenstemming met werkelijke prestaties
  • Voldoende documenten ter onderbouwing

Meerwaardetheorie

Het vastgoed stijgt in waarde en zal bij latere verkoop een meerwaarde opleveren voor de vennootschap.

  • Vastgoed als belegging
  • Later belastbare winst opleveren