Positieve arresten

Vonnis van Rb. Gent – 05/01/2023

Een appartement aan zee is voor 98% volle eigendom van een doktersvennootschap en voor 2% volle eigendom van de bestuurder.
Dit vastgoed wordt niet verhuurd, maar is volledig ter beschikking van de bestuurder als buitenverblijf.
Er wordt fiches opgesteld om dit voordeel alle aard te verantwoorden.

De rechtbank van eerste aanleg te Gent geeft de fiscus – die de kosten van dit appartement wou verwerpen – ongelijk, en baseert zich hiervoor op de bezoldigingstheorie.
Het is de bestuurder die als enige de prestaties levert voor de onderneming, en de vennootschap heeft uitdrukkelijk de bedoeling geuit om in ruil voor deze prestaties een voordeel in natura toe te kennen.

Arrest van Rb. Gent – 28/06/2022

Een vennootschap koopt een appartement aan zee en stelt het voor privédoeleinden ter beschikking aan haar bedrijfsleider.
Hiervoor wordt een fiche opgemaakt, en een voordeel alle aard toegekend.
Bovendien wordt in het verslag van de algemene vergadering ook uitdrukkelijk vermeld dat de bezoldiging van de bedrijfsleider wordt aangevuld met een voordeel alle aard bewoning.
Dit voordeel alle aard is een vergoeding van de geleverde prestaties van de bedrijfsleider, welke jaarlijks wordt geëvalueerd o.b.v. werkelijke prestaties en toekomstperspectieven.

De vennootschap trekt alle kosten in verband met dit appartement als beroepskost af.

De rechtbank geeft de fiscus ongelijk.

 • Vermelding van de ter beschikkingstelling in de verslagen van de algemene vergadering
 • Op de loonfiches wordt het voordeel alle aard vermeld
 • Het wettelijk mechanisme inzake attractiebeginsel
 • De economische evidentie dat de vennootschap haar bedrijfsleider wilt vergoeden op een kostenefficiënte wijze

Arrest van Hof van beroep Antwerpen – 18/01/2022

In dit arrest gaat het over een doktersvennootschap die 99% volle eigenaar is van een vastgoed. In dit gebouw is de maatschappelijke zetel alsook het dokterskabinet gevestigd. De overige 80% wordt voor privégebruik ter beschikking gesteld aan haar enige bedrijfsleider en dokter.

De fiscus verwerpt de kosten m.b.t. het privé gebruikte deel van het vastgoed. Als reden geeft ze hiervoor op dat de bedrijfsleider een extra loon had gekregen waardoor er geen geleverde prestaties meer tegenover het privégebruik van het vastgoed staan. Hierdoor zou niet meer voldaan zijn aan de bezoldigingstheorie.

Het Antwerpse Hof van beroep geeft de fiscus ongelijk.

 • De bedrijfsleider verrichte als enige werkelijke prestaties
 • De omzet – onder de vorm van erelonen- nam jaar na jaar gestaag toe
 • De daling van de winst voor belastingen is irrelevant aangezien dit andere oorzaken kan hebben (verhoging van kosten)
 • De wijze en hoegrootheid van de vergoeding van werkelijke prestaties is een autonome beslissing van de vennootschap – de administratie mag de opportuniteit niet beoordelen
 • Het voordeel alle aard werd vermeld in de individuele fiches
 • De economische noodzaak van een extra bezoldiging moet niet worden aangetoond (verboden opportuniteitsbeoordeling)
 • De terbeschikkingstelling past binnen de verloningspolitiek

Conclusie: Gelet op deze specifieke feitelijke omstandigheden is aan de bezoldigingstheorie voldaan. De aftrek van de kosten werd ten onrechte geweigerd.

In een onderneming zonder personeel en met slechts 1 bedrijfsleider, zal een rechter sneller aannemen dat er voldoende tegenprestaties zijn om de aftrek van de kosten toe te staan.

Overige voorbeelden:

 • HvB Gent, 21 juni 2022
 • HvB Gent, 26 oktober 2021
 • HvB Gent, 19 mei 2020
 • HvB Antwerpen, 14 januari 2020
 • HvB Gent, 3 december 2019
 • HvB Gent, 19 maart 2019

Negatieve rechtspraak

Belangrijk is op te merken dat er naast positieve rechtspraak, ook (meer) negatieve arresten bestaan over de kosteloze terbeschikkingstelling van vastgoed aan een bedrijfsleider.

Voorbeelden:

 • HvB Gent, 13 december 2022
 • Hof van Cassatie, 21 oktober 2022
 • HvB Antwerpen, 29 maart 2022
 • HvB Antwerpen, 23 november 2021
 • Hof van Cassatie, 4 november 2021
 • Hof van Cassatie, 27 mei 2021
 • HvB Gent, 12 januari 2021
 • Hvb Antwerpen, 5 januari 2021
 • HvB Gent, 3 november 2020
 • Hof van Cassatie, 25 juni 2020
 • HvB Luik, 17 december 2019
 • HvB Antwerpen, 26 maart 2019