Alle artikels in dit dossier

Managen vennootschap

Wat is een managementvennootschap?

Een managementvennootschap is een gewone vennootschap  dat zich richt op het beheer van andere bedrijven en kan verschillende voordelen bieden, zoals risicobeperking en mogelijkheden voor vermogensopbouw en successieplanning. De managementvennootschap sluit een overeenkomst met het …

Boek over belastingen met bril en schema

Fiscale motieven bij een managementvennootschap

Fiscale motieven spelen naast andere motieven een grote rol in het bepalen of een managementvennootschap oprichten de beste keuze is. Het oprichten van een managementvennootschap kan zorgen voor de mogelijkheid om zich te specialiseren, om …

Managementvennootschap: motieven (overzicht)

Managementvennootschappen zijn populair bij bedrijfsleiders, zelfstandigen en directieleden. Of het zinvol is om een managementvennootschap op te richten, hangt af van verschillende juridische, praktische en fiscale factoren die in overweging moeten worden genomen. Een reden …

Manager met telefoon in handen

Motieven managementvennootschap: Beperking aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid tegenover derden In principe hebben bestuurders en zaakvoerders geen aansprakelijkheid tegenover derden aangezien het de vennootschap is die aansprakelijk wordt gesteld voor fouten die worden toegerekend aan haar organen (art. 2:49 WVV). Daarnaast moet …

muntstukken op een rij - pensioen opbouwen

Motieven managementvennootschap: Pensioenoptimalisatie

Via een managementvennootschap heb je toegang tot meer uitgebreide vormen van pensioenoptimalisatie zoals een IPT verzekering. Bijvoorbeeld: via je managementvennootschap kun je op een voordelige manier pensioen opbouwen binnen bepaalde grenzen die door de belastingdienst …

Managementvennootschap als aandeelhouder van een exploitatievennootschap

De DBI-aftrek Wanneer de managementvennootschap aandelen aanhoudt van haar exploitatievennootschap kan ze genieten van de DBI-aftrek voor ontvangen dividenden. Deze dividenden hebben namelijk reeds deel uitgemaakt van de belastbare grondslag van de uitkerende vennootschap, in …

Redactie van de managementovereenkomst

Wetgeving op schijnzelfstandigheid Een zelfstandige wordt omschreven in art. 3 § 1 van het sociaal statuut der zelfstandigen (KB nr. 38 van 27 juli 1967) als: een natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent …

Optimaal beleggen met Uw vennootschappen : veilig, slim en rendabel

In de hedendaagse economische omgeving staan veel managementvennootschappen voor een belangrijke uitdaging: hoe kunnen ze hun aanzienlijke spaartegoeden op een veilige maar toch rendabele manier investeren? Dit geldt in het bijzonder voor vennootschappen die door …

Familiale vennootschap: ook voor managementvennootschappen?

Een familiale vennootschap in Vlaanderen kan genieten van een fiscaal gunstregime. Bij een schenking zal een tarief van 0% van toepassing zijn. Bij een erfenis in rechte lijn of tussen partners zal een tarief van …