Een managementvennootschap is een gewone vennootschap  dat zich richt op het beheer van andere bedrijven en kan verschillende voordelen bieden, zoals risicobeperking en mogelijkheden voor vermogensopbouw en successieplanning.

De managementvennootschap sluit een overeenkomst met het operationele bedrijf waarin het de rol van manager op zich neemt. In essentie is een managementvennootschap – zoals het woord het zegt – een vennootschap die het managen (of besturen) van een andere vennootschap als haar taak beschouwd. De managers bieden dus hun diensten aan via een vennootschap;

Dit wordt vaak gebruikt door professionals zoals bedrijfsleiders, freelancers, artsen en consultants maar ook vrije beroepen zoals advocaten, architecten, dokters, …

De term managementvennootschap verwijst dus niet naar een specifieke vennootschapsvorm maar naar de activiteit of het doel van de vennootschap.

In de praktijk wordt een managementvennootschap op twee manieren gebruikt:

In een eerste toepassing wordt de managementvennootschap benoemd als een orgaan van een andere vennootschap, namelijk als bestuurder of zaakvoerder of lid van het directiecomité van een exploitatievennootschap. Belangrijk hierbij is dat de statuten van de exploitatievennootschap toelaten dat een rechtspersoon een bestuurdersmandaat opneemt. Daarnaast moeten ook de statuten van de managementvennootschap toelaten om bestuurdersmandaten in te vullen in een andere vennootschap. In de uitoefening van een dergelijke opdracht is het verplicht dat een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) wordt aangeduid die optreedt in naam en voor rekening van de managementvennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij de opdracht uitoefent in eigen naam en voor eigen rekening.

In het tweede geval treedt de managementvennootschap op als aannemer van een andere vennootschap. In plaats van de manager aan te werven als bediende en hem een loon te betalen, wordt de manager in kwestie een zelfstandige die zijn managementdiensten factureert via zijn eigen managementvennootschap.  

Er kunnen verschillende motieven aan de basis liggen bij het oprichten van een management vennootschap:

  • Juridische motieven
  • Fiscale motieven
  • Sociaal-zekerheidsrechterlijke motieven
  • Vermogen- en/of successieplanning
  • Financiële en/of economische motieven