Via een managementvennootschap heb je toegang tot meer uitgebreide vormen van pensioenoptimalisatie zoals een IPT verzekering.

Bijvoorbeeld: via je managementvennootschap kun je op een voordelige manier pensioen opbouwen binnen bepaalde grenzen die door de belastingdienst zijn gesteld. De premies zijn aftrekbaar voor je vennootschap en niet belastbaar voor jou persoonlijk.

Er is echter wel een fiscale afrekening bij de uitkering van je pensioenkapitaal (minimaal 10%, plus bijdragen zoals gemeentebelasting en RIZIV-bijdragen). Maar wat je netto overhoudt, is aanzienlijk hoger dan wanneer je alleen een traditioneel salaris zou hebben ontvangen.

De mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn afhankelijk van de beloning die je ontvangt vanuit je vennootschap: hoe hoger de (fiscaal belaste) beloning, hoe hoger de (fiscaal voordelige) pensioenopbouw mag zijn. Het is dus belangrijk om een goed evenwicht te vinden.

  • De eerste pijler voor pensioenopbouw bestaat uit het wettelijk pensioen.
  • Daarnaast is er de tweede pijler voor pensioenopbouw namelijk het aanvullend pensioen via de werkgever. Hieronder vallen onder meer het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), de IPT-verzekeringen en de groepsverzekeringen. Een groepsverzekering of IPT-verzekering kan enkel afgesloten worden met een vennootschap (niet met een eenmanszaak).
  • De derde pijler voor pensioenopbouw bestaat uit het pensioensparen en de individuele levensverzekering.

Wanneer de bijdragen voor VAPZ, pensioensparen en individuele levensverzekeringen betaald worden door de vennootschap, dient er een voordeel alle aard te worden aangerekend aan de bedrijfsleider. De betaalde premie is aftrekbaar in de vennootschap terwijl het aangerekende voordeel belastbaar is voor de bedrijfsleider in de personenbelasting. Op dit voordeel alle aard zijn dan ook sociale bijdragen verschuldigd.

Een groepsverzekering is een verzekering afgesloten voor een categorie van werknemers van de vennootschap. De voorwaarden zijn voor elke werknemer gelijk en kunnen niet geïndividualiseerd worden zoals bij de IPT-verzekering.

Bij de IPT-verzekering moeten de premies aan een externe verzekeringsmaatschappij betaald worden; deze premie is aftrekbaar als ze voldoet aan de 80% regel. Dit betekent dat de premies aftrekbaar zijn indien de som van het wettelijk pensioen en het totaal aanvullend pensioen niet meer bedraagt dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging in een normale loopbaan.

Andere motieven

Pensioensoptimalisatie is slechts een onderdeel binnen het beslissingsproces om al dan niet te kiezen voor de oprichting van een managementvennootschap. Bekijk hier een overzicht van andere redenen of motieven om een managementvennootschap op te richten.