Om bedrijven in bloeiende sectoren tegemoet te komen na de energiecrisis, heeft de regering besloten om een koopkrachtpremie uit te keren aan werknemers. Dit is vergelijkbaar met de coronapremie in 2021.

De koopkrachtpremie is er gekomen omdat de regering heeft beslist dat de loonnorm voor de periode 2023-2024 werd vastgesteld op 0%. Dit komt omdat er geen ruimte is voor loonstijgingen bovenop de indexeringen of baremieke verhogingen.

Wanneer kan koopkrachtpremie toegekend worden?

De toekenning van de koopkrachtpremie kan alleen door ondernemingen gebeuren die tijdens de crisis in 2022 goede resultaten behaald hebben.

Het moet in een (sectorale) CAO vastgelegd zijn. Deze CAO moet twee definities bevatten:

  • Een definitie van hoge winst
  • Een definitie van uitzonderlijk hoge winst.

Bij gebrek aan een sectorale CAO is er nog de mogelijkheid om de premie toe te kennen in een CAO op ondernemingsvlak. De werkgever moet dan wel verantwoorden dat er tijdens de crisis in 2022 goede resultaten behaald werden.

Kan een CAO niet worden afgesloten (omdat er geen vakbondsvertegenwoordiging is) dan kan de toekenning van de koopkrachtpremie geregeld worden via een individuele overeenkomst. Dit laatste geval is dan bestemd voor kaderpersoneel of overheidspersoneel.

Zelfstandige bedrijfsleiders komen dus jammer genoeg niet in aanmerking.

Wat is de koopkrachtpremie?

Het is een eenmalige premie in de vorm van een consumptiecheque, zowel in papieren als elektronische vorm, die werknemers kunnen ontvangen.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • Ondernemingen met een hoge winst kunnen een premie toekennen van maximaal € 500 per werknemer;
  • Ondernemingen met een uitzonderlijk hoge winst kunnen een premie van maximaal € 750 per werknemer kunnen toekennen.

Het bedrag dat een werknemer uiteindelijk ontvangt kan variëren.  Op sectorniveau of op ondernemingsniveau kan er immers een lager bedrag worden voorzien.

Wanneer kan de premie worden toegekend?

De koopkrachtpremie kan worden toegekend vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023. Ze zal maar beperkt geldig zijn tot en met 31 december 2024.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

De koopkrachtpremie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.

De werkgever betaalt een bijzondere patronale bijdrage van 16,5% en de premie is volledig fiscaal aftrekbaar.

Waaraan kan de premie worden besteed?

De premie kan worden gebruikt als betaalmiddel voor maaltijden of verbruiksklare voeding, maar ook  voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter, vergelijkbaar met ecocheques.