De consumptiecheque is een extralegale toekenning aan werknemers ten gevolge van de coronacrisis om hen economisch te ondersteunen. De consumptiecheques gelden niet voor bedrijfsleiders, tenzij deze onder een arbeidsovereenkomst werken. Verder is het ook een ondersteuning voor de handelaars om hen te helpen na de periode van sluiting.

Mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, is de consumptiecheque bij de werknemers vrijgesteld van personenbelasting en betreft het bij de werkgever een aftrekbare beroepskost. Aan volgende voorwaarden moet allemaal voldaan worden:

 • De consumptiecheque is geen vervanging van het inkomen, het is een aanvulling
 • De toekenning van consumptiecheques moet opgenomen zijn in een CAO of individuele overeenkomst
 • De consumptiecheques mogen niet omgeruild worden in geld
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer staan
 • De consumptiecheques moeten ten laatste op 31/12/2020 uitgereikt worden en is geldig tot 31/12/2022, ongeacht de vermelde vervaldatum
 • Uitzondering: in sommige sectoren kon de uitreiking tot 30/06/2021 gebeuren (bv: zorgsector)
 • De consumptiecheques kunnen enkel gebruikt worden in op voorhand opgenomen instanties

Verder worden ook nog maximumbedragen opgelegd. De waarde per consumptiecheque mag maximaal €10,00 bedragen. De werkgever mag maximaal €300,00 consumptiecheques toekennen per werknemer. Indien deze grenzen overschreden worden zal de consumptiecheque niet vrijgesteld zijn voor de werknemer en toegevoegd worden aan het belastbaar inkomen.

De consumptiecheques kunnen zowel op papier als elektronisch verkregen worden. Indien ze op elektronische wijze worden verkregen moeten ze aan nog enkele voorwaarden voldoen:

 • Het brutobedrag en aantal consumptiecheques moeten vermeld worden op de afrekening
 • De werknemer moet in staat zijn om het saldo en de geldigheidsduur na te gaan
 • De elektronische consumptiecheques kunnen enkel verkregen worden door een erkende uitgever (bv: Sodexo, Edenred)
 • Het elektronisch gebruik mag geen extra kosten opleveren voor de werknemer