Het toekennen en uitkeren van auteursrechten kan een fiscaal interessante manier zijn om geld uit uw vennootschap te halen.

Wat zijn auteursrechten?

Auteursrechten zijn rechten op intellectuele en originele creaties zoals artistieke werken, films en muziek, maar ook op software, webpagina’s en dergelijke.

Dit werk moet niet geregistreerd worden – het volstaat dat u kan aantonen dat u de ontwikkelaar bent, en dat het werk concreet is zodanig dat u uw economische rechten kan overdragen. Voor deze overdracht ontvangt u een fiscaal interessante vergoeding.

Grensbedragen

Tot een maximaal jaarlijks bedrag (64.070 euro voor inkomstenjaar 2022) worden deze vergoedingen beschouwd als roerende inkomsten in de personenbelasting. Hier mag een kostenforfait worden afgetrokken waarna het nettobedrag afzonderlijk belast wordt aan 15% roerende voorheffing.

Het gedeelte boven het jaarlijks grensbedrag zal niet meer beschouwd worden als roerend inkomen, maar als een beroepsinkomen of bedrijfsleidersbezoldiging. Op dit stuk van de vergoeding moet er 30% roerende voorheffing worden ingehouden.

De toegekende auteursrechten moeten ook aangegeven worden in de aangifte personenbelasting. De reeds ingehouden roerende voorheffing wordt mee aangegeven, en wordt afgetrokken van het te betalen bedrag. Hierdoor moet er in de praktijk enkel nog een stukje gemeentebelasting worden betaald op deze toekenning.