De ecocheque is een extralegaal voordeel dat enkel in de privésector kan ontvangen worden. Het wordt gebruikt om aankopen in ecologische producten en diensten aan te moedigen. Om dit begrip af te bakenen is er een lijst van producten en diensten die aangekocht kunnen worden met ecocheques opgesteld.  Indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan is de ecocheque vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen:

  • Ecocheques mogen niet als vervanging van het inkomen gegeven worden, ze zijn een aanvullend inkomst
  • De toekenning van ecocheques moet opgenomen zijn in een CAO of individuele overeenkomst
  • Het maximaal toegelaten bedrag per ecocheque bedraagt €10,00
  • De cheque is maximaal 24 maanden geldig
  • Het totaalbedrag ontvangen aan ecocheques is maximaal €250,00 per jaar per werknemer

Verder moet de ecocheque verworven worden via 3 uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze of Sodexo. De cheque kan zowel elektronisch als papier ontvangen worden.

Ecocheques kunnen in veel winkels gebruikt worden, maar is afhankelijk van de handelaar zelf. Zij mogen beslissen om ze al dan niet te aanvaarden en bij aanvaarding moeten ze zich aansluiten bij Edenred, Monizze en Sodexo. Om zeker te zijn in welke winkel de ecocheques te gebruiken zijn kan de lijst van aangesloten handelaars geraadpleegd worden op de website van voornoemde uitgiftemaatschappijen.