Misschien ben je net terug uit een vakantie en heb je Uw oog laten vallen op een vakantiewoning die je graag zou aankopen. Weetje : 2023 is het laatste jaar dat je nog een extra fiscale korting kan bekomen in de aangifte personenbelasting . Ook een vastgoed in het buitenland komt in aanmerking.

Zie hieronder de fiscale voordelen op een lening voor een tweede verblijf :

Een eerste belastingvoordeel : renteaftrek – deze blijft bestaan

De interest die u betaalt op uw lening voor een tweede verblijf, kan worden afgetrokken om uw belastbaar onroerend inkomen te verlagen. Het mag hierbij gaan om wel binnenlands als buitenlands vastgoed.

Voorwaarde : de lening moet specifiek worden aangegaan om het tweede verblijf te kopen of te onderhouden, dus zorg ervoor dat dit duidelijk in de leningsovereenkomst staat

Tweede belastingvoordeel  : Federaal langetermijnsparen – deze wordt afgeschaft vanaf 2024

De kapitaalaflossingen van uw lening en de premies van uw schuldsaldoverzekering kan je fiscaal inbrengen en dit levert u 30% belastingvoordeel op . De maximale inbreng bedraagt ​​€ 2.350 per persoon (voor inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024), wat betekent dat uw maximale belastingvoordeel € 705 bedraagt/ persoon/jaar.

Voorwaarde : deze voordelen zijn alleen van toepassing op hypothecaire leningen met een garantie van minimaal tien jaar voor een woning in de Europese Economische Ruimte (EER) en afgesloten bij een bank in de EER.