Geld uit de onderneming halen

Vergoeden van een beroepsmatige kost eigen aan de werkgever die een werknemer gemaakt heeft (Art 31/1 WIB 92).

 • Wettelijk vermoeden van niet-belastbaarheid van kostenvergoeding
 • Bewijslast bij werkgever
 • Bij verwerping vergoeding: als bezoldiging belast
 • Niet bij eenmanszaken en zelfstandigen

Vergoedingsmanieren

 1. Werkelijke kostenvergoeding op basis van verantwoordingsstukken: enkel nog de verplaatsing bewijzen, niet de kost
 2. Forfaitaire kostenvergoeding
  • Bepaald door de overheid op basis van strenge normen: aan voorwaarden voldoen
   • Verplaatsingskosten in dienstverband met persoonlijk voertuig
    • Woon-werkverkeer is geen kost eigen aan de werkgever en dus niet vergoed
   • Verplaatsingskosten in dienstverband met eigen fiets
   • Vergoeding voor binnenlandse dienstreis
    • Onderhevig aan strenge voorwaarden
    • Niet cumuleerbaar met dienstencheques en werkelijke terugbetaling van kosten
   • Vergoeding huisvestigingskosten: dekt maaltijden en overnachting tijdens binnenlandse dienstreizen
   • Vergoeding verblijfskosten in het buitenland: dekt maaltijden en andere kleine uitgaven van occasionele buitenlandse dienstreizen
    • onderhevig aan strenge voorwaarden
    • Aparte kostenvergoeding voor hotel, trein etc. (grote bedragen)
    • Niet cumuleerbaar met werkelijke kostenvergoeding
    • Maaltijden of maaltijdcheques in mindering van forfait
   • Thuiswerkvergoedingen: op regelmatige basis thuiswerken, onderhevig aan strenge voorwaarden.
    • Niet voor bedrijfsleiders of mensen die een salary split genieten
    • Cumuleerbaar met terugbetaling kantoormateriaal
   • Vergoeding voor beroepsgebruik privé-materiaal: ook voor bedrijfsleiders, niet geïndexeerd
    • Vb. internet, computermateriaal…
  • Opgelet: RSZ volgt soms een andere regeling
  • Voorafgaande akkoorden door rulings: sterk afhankelijk van funactieniveau
   • Individueel en beperkt geldig in tijd
   • Niet voor binnenlandse en buitenlandse vergoedingen
  • Overige vergoedingen

Formaliteiten

 • Alle bijdragen steeds vermelden op de loonfiche met onderbouw en bedrag