Geld uit de onderneming halen

Dit is een voordeel in geld/ natura die een werknemer of bedrijfsleider (on)rechtstreeks verkrijgt naar aanleiding van de beroepsuitoefening.

 • Feitelijk vermoeden van een oorzakelijk  verband

3 manieren om voordeel in natura te ramen

 • Werkelijke waarde
  Prijs die de genieter zou moeten betalen om het betreffende voordeel te bekomen.
 • Kostprijs
  Prijs van dagelijkse goederen of duurzame gebruiksvoorwerpen met een kleine waarde die uitsluitend persoonlijke behoeften vervullen.
  Alsook gebruiksgoederen vervaardigd door de werkgever.
 • Forfaitaire waardering
  Verplicht toegepast voor de belangrijkste voordelen.
  Indien er een eigen bijdrage is, moet deze in min gebracht worden.
  • Priv├ęgebruik bedrijfswagen
   • Afhankelijk van de cataloguswaarde, leeftijd en CO2-uitstoot
   • Enkel bij privaat gebruik van toepassing
   • Opgelet, er zijn veel uitzonderingen met dit voordeel
  • Priv├ęgebruik woning
   • Afhankelijk van kadastraal inkomen, index en inboedel
   • Onderhoud tuin berekend op basis van werkelijke waarde
   • Minstens gelijk aan de huurwaarde om de fiscus te overtuigen
  • Lening bij de onderneming
   • Afhankelijk van het type lening
   • Voordeel in natura bij niet-betaling van interesten
  • Elektriciteit/verwarming
  • Privaat gebruik IT en telefonie
  • Huispersoneel