Met de zomer voor de deur en het mooie weer in aantocht, overweeg je misschien om een nieuwe fiets aan te schaffen.

Maar wist je dat je onder bepaalde voorwaarden de fiets op naam van je bedrijf kunt kopen? Dit kan interessante fiscale voordelen met zich meebrengen.

Aftrekbaarheid van kosten bedrijfsfietsen: In de personenbelasting kunnen werkgevers de kosten voor het ter beschikking stellen van fietsen aan werknemers voor woon-werkverkeer en fietsinfrastructuur voor 120% aftrekken. Deze regeling geldt echter niet meer voor vennootschappen vanaf aanslagjaar 2021.

Welke kosten: Kosten voor het verwerven, bouwen, verbouwen van onroerend goed voor fietsenstallingen en kleedruimtes, evenals kosten voor het verwerven, onderhouden en herstellen van fietsen die daadwerkelijk worden gebruikt voor woon-werkverplaatsingen.

Welke fietsen: Alle fietsen, inclusief elektrische fietsen, klassieke fietsen, mountainbikes, tandems, racefietsen, etc. maar gemotoriseerde voertuigen zoals hoverboards en segways zijn uitgesloten

Fietsvergoedingen: Werkgevers mogen een vrijgestelde kilometervergoeding van maximaal €0,27 per kilometer toekennen aan werknemers die met de fiets pendelen tussen hun woonplaats en werkplek. Deze vergoeding is fiscaal aftrekbaar voor de werkgever of vennootschap.

Vrijstelling voordeel van alle aard: Werknemers die een bedrijfsfiets voor woon-werkverkeer krijgen, genieten een fiscale vrijstelling voor het voordeel uit de ter beschikking gestelde fiets en toebehoren. Ook onderhouds- en stallingskosten zijn vrijgesteld, zolang de fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen. Andere privéverplaatsingen met de fiets hebben geen invloed op de belastingvrijstelling.

Btw aftrek wel beperkt : als het gaat om btw, is er nog geen specifieke regeling van kracht voor bedrijfsfietsen. Dit betekent dat de algemene regels voor btw-aftrek van toepassing zijn. De btw is maar aftrekbaar in de mate de fiets beroepsmatig gebruikt. De niet aftrekbare btw is wel een aftrekbare kost.

Wat met de sociale zekerheid ? Bedrijfsfietsen volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Dit geldt zowel voor woon-werkverkeer, professionele verplaatsingen als zuivere privéritten. Bovendien is een fietsvergoeding ook volledig vrijgesteld van sociale bijdragen, zolang de grens van 0,27 euro per kilometer niet wordt overschreden.

Dit gunstige regime is echter alleen van toepassing als de bedrijfsfiets daadwerkelijk en regelmatig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Als de fiets uitsluitend voor privédoeleinden wordt gebruikt, zijn er wel sociale bijdragen verschuldigd op dit loonvoordeel.