Alle artikels in dit dossier

Geld uit de vennootschap halen – overzicht

Familiale vennootschap: ook voor managementvennootschappen?

Een familiale vennootschap in Vlaanderen kan genieten van een fiscaal gunstregime. Bij een schenking zal een tarief van 0% van toepassing zijn. Bij een erfenis in rechte lijn of tussen partners zal een tarief van …

Statistieken

Inkoop eigen aandelen

Dit is een financiële transactie waarbij een bedrijf aandelen van zijn eigen aandelenkapitaal terugkoopt van zijn aandeelhouders. Dit betekent dat het bedrijf zijn eigen aandelen op de beurs koopt of rechtstreeks van de aandeelhouders. Er …

Optimalisatie verloning werknemers

Maximale betaling aan de werknemers met zo weinig mogelijke kosten voor het bedrijf a.d.h.v. verschillende technieken. Groepsverzekering Dit is een collectieve pensioentoezegging opgebouwd uit premiebijdragen van de werkgever en -nemer.Binnen een bepaalde categorie werknemers moet …

muntstukken op een rij - pensioen opbouwen

Voordelen in natura

Geld uit de onderneming halen Dit is een voordeel in geld/ natura die een werknemer of bedrijfsleider (on)rechtstreeks verkrijgt naar aanleiding van de beroepsuitoefening. 3 manieren om voordeel in natura te ramen

muntstukken op een rij - pensioen opbouwen

Kostenvergoedingen

Geld uit de onderneming halen Vergoeden van een beroepsmatige kost eigen aan de werkgever die een werknemer gemaakt heeft (Art 31/1 WIB 92). Vergoedingsmanieren Formaliteiten

Geïndexeerde bedragen dagvergoeding

Vanaf 01/12/2023 bedraagt de binnenlandse dagvergoeding 20,39 euro/dag (i.p.v. 19,99 euro/dag). De lijst van buitenlandse dagvergoedingen is gewijzigd sinds 15/02/2023. Indien u gebruik maakt van een kilometervergoeding bedraagt dit 0,4269 euro/kilometer vanaf 01/01/2024. Voor de …

Sport- en cultuurcheques

De sport- en cultuurcheques zijn een aanvulling op het loon van werknemers die ze in hun vrije tijd kunnen besteden. Denk maar aan fitnessabonnementen, theateruitstappen, yogalessen, pretparken, bioscopen, dierenparken en zo veel meer. De werknemer …

Ecocheque

De ecocheque is een extralegaal voordeel dat enkel in de privésector kan ontvangen worden. Het wordt gebruikt om aankopen in ecologische producten en diensten aan te moedigen. Om dit begrip af te bakenen is er …