• Bezoldiging toekennen aan de bedrijfsleider
  – Sociale bijdragen en personenbelasting verschuldigd
  – Minimum bezoldiging voorwaarde verlaagd tarief vennootschapsbelasting
 • Onkostenvergoeding uitkeren aan de bedrijfsleider
  – Vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen
  – Werkelijke kosten of een forfait
 • Voordelen alle aard toekennen
  – Diverse forfaitaire mogelijkheden
  – Sociale bijdragen en personenbelasting verschuldigd
 • Maaltijdcheques toekennen
  – Ten belope van 2 euro/cheque aftrekbaar in de vennootschap
  – Persoonlijke tussenkomst van 1,09 euro/cheque is verplicht
 • Sport- en cultuurcheques & Ecocheques
  – Geen sociale bijdragen en personenbelasting (indien voldaan is aan de nodige voorwaarden)
  – Niet aftrekbaar voor de vennootschap
 • Consumptiecheques
  – Onderdeel van de steunmaatregelen i.v.m. de Covid-19crisis
  – Voor bepaalde sectoren
  – Aftrekbaar voor de vennootschap en belastingvrij voor de begunstigde
 • Hospitalisatieverzekering
  – Niet aftrekbaar in de vennootschap
 • Groepsverzekering (pensioenopbouw)
  – Aanvullend pensioen (naast het wettelijke pensioen)
  – Gestorte premies niet belastbaar in hoofde van de begunstigde
  – Gestorte premies aftrekbare beroepskosten (indien voldaan is aan de nodige voorwaarden)
  – Uiteindelijke belasting en sociale bijdragen volgen bij de uitkering van het opgebouwde kapitaal
 • Kantoorruimte verhuren aan de vennootschap
  – Aftrekbare kost voor vennootschap
  – Belastbaar onroerend inkomen verhuurder
 • Geld lenen aan de vennootschap
  – Interesten aftrekbaar voor vennootschap
  – Interesten onderworpen aan roerende voorheffing
  – Voldoen aan voorwaarden zodat er geen herkwalificatie in dividenden is
 • Roerende goederen verhuren aan de vennootschap
  – Aftrekbare kost voor vennootschap
  – Belastbaar roerend inkomen verhuurder
 • Auteursrechten
  – Onderworpen aan voorwaarden en controle-gevoelig
  – Forfaitaire kostenaftrek mogelijk en 15% roerende voorheffing verschuldigd
 • Tantième
  – Afhankelijk van winst vennootschap
  РAftrekbare kost vennootschap voor boekjaar waarop tanti̬me slaat
  – Sociale bijdragen en personenbelasting verschuldigd
 • Dividenduitkering
  – Afhankelijk van winst vennootschap
  – Roerende voorheffing verschuldigd
 • Liquidatiereserve
  – Bij aanleg 10% anticipatieve heffing
  – Na 5 jaar slechts 5% roerend voorheffing nog verschuldigd
  – Bij vereffening geen roerende voorheffing meer verschuldigd
 • VVPR-bis
  – Voldoen aan voorwaarden: 15% roerende voorheffing op uitkering dividenden
 • Verkoop onroerend goed aan de vennootschap
  – OG 5 jaar aangehouden: geen personenbelasting verschuldigd
  – Gebouw kan afgeschreven worden in de vennootschap
 • Kapitaal/inbrengverminderingen
  – Pro rata vermindering
  – Deel kan nog onderworpen zijn aan roerende voorheffing