BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

Indien een dokter opteert om met een vennootschap te werken, is er een verplichting om een dubbele boekhouding te voeren.

Er moet dan een balans, resultatenrekening en (eventueel) sociale balans gemaakt en ingediend worden. De boekhoudkundige kosten zullen bij een vennootschap hoger zijn dan bij een eenmanszaak.

FISCALE VERPLICHTINGEN

Een doktersvennootschap moet een aangifte vennootschapsbelasting invullen. De zaakvoerder of bestuurder moet afzonderlijk de personenbelasting invullen zoals iedere natuurlijke persoon.


Een doktersvennootschap kan ook voorafbetalingen doen. Zo kan er een belastingvermeerdering vermeden worden.
De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijn worden uitgevoerd. Als het boekjaar loopt per kalenderjaar, zijn er volgende mogelijkheden tot voorafbetalen:

  • Ten laatste op 10 april (1ste voorafbetaling)
  • Ten laatste op 10 juli (2de voorafbetaling)
  • Ten laatste op 10 oktober (3de voorafbetaling)
  • Ten laatste op 20 december (4de voorafbetaling)

Bij een teveel aan voorafbetalingen is er in de vennootschapsbelasting geen bonificatie mogelijk.

Nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.
Indien een eenmanszaak overschakelt naar een vennootschap wordt deze opnieuw aanzien als een starter in de vennootschap. Dan start de periode van drie jaar opnieuw. Het zijn zowel zelfstandigen als vennootschappen die kunnen worden vrijgesteld. Bij vennootschappen is de voorwaarde wel dat het gaat om ‘kleine’ vennootschappen volgens artikel 1:24,§§1 tot 6 WVV.

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Bij een vennootschap moet er bijkomend een financieel plan worden opgesteld en neergelegd worden bij de notaris.

Verder moet de vennootschap zich ook registreren in het UBO-register. Het UBO-register is een maatregel tegen witwassen en financiering van terrorisme. De UBO’s van een vennootschap zijn steeds natuurlijke personen. In het UBO-register staan een aantal gegevens van de uiteindelijke begunstigden, bijvoorbeeld naam, geboortedatum, verblijfsadres, nationaliteit… Deze gegevens worden doorgegeven aan de overheid.