Spaarrekening

Levert sparen nog iets op?

Sparen blijft belangrijk voor een bedrijf daar het kan voorzien in belangrijke investeringen en dienen als buffer bij tegenslagen.

Echter, veel banken rekenen een negatieve rente aan op zowel spaar- als zichtrekeningen van vennootschappen en vzw’s. Er is wel een verschil op te merken tussen de verschillende kredietinstellingen: sommigen passen een negatieve rente toe vanaf de eerste euro, anderen doen dit pas vanaf een bepaald bedrag. Volgens een circulaire van 2021 (Circulaire 2021/C/53) zijn deze negatieve interesten in geen geval aftrekbaar.

Garantiefonds

Wanneer een kredietinstelling failliet gaat, beschermt het garantiefonds tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Dit geldt ook voor ondernemingen, ongeacht haar statuut of grootte.

Fiscaal vriendelijk sparen via individuele pensioentoezegging (IPT)

Beschrijving

Via een IPT financiert de vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor de bedrijfsleider. Deze verzekering richt zich enkel tot bedrijfsleiders van vennootschappen – eenmanszaken, zelfstandigen in bijberoep en loontrekkenden komen niet in aanmerking. Het is vereist dat de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

  • Pensioenopbouw.
  • De betaalde premies zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
  • Mogelijkheid om pensioenformules te combineren tot de 80%-grens (fiscale grens pensioenopbouw).
  • Bij verkoop of faillissement blijft het opgebouwd kapitaal gevrijwaard.
  • Mogelijkheid om onroerend goed te financieren met een voorschot uit de IPT of het contract in pand geven als waarborg voor een hypothecaire lening.

Nadelen

  • Het geld is geblokkeerd op lange termijn: het is niet mogelijk om het in IPT geïnvesteerd kapitaal op te nemen voor de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Fiscale behandeling

De betaalde IPT-premie is voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar zodra de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt, alsook zolang de premie de zogenaamde 80%-grens niet overschrijdt.

Het aanvullende pensioenkapitaal wordt ook belast. Men betaalt hierbij:
• een RIZIV-bijdrage van 3,55%
• een solidariteitsbijdrage van maximum 2%
• personenbelastingbelasting (verschilt naargelang de betaling van een eenmalig kapitaal of een maandelijkse rente)