Alle artikels in dit dossier

Btw en vastgoed

Btw-regeling beroepsverkopers Btw-regeling werken in onroerende staat (WIOS) Voorbeelden WIOS uitgevoerd door een personeelslid Een tuinaannemer vraagt aan zijn personeelslid om zijn loods of magazijn te schilderen Een tuinaannemer vraagt aan zijn personeelslid om een …

Grafiek

BTW bij holdingvennootschappen

Is een holding vrijgesteld van BTW? Of zijn er toch gevallen waarbij een holding btw-plichtig kan zijn? Daarbij moet gekeken worden naar de werkelijke activiteit van de holding: De activiteit van de holding bestaat enkel …

Wanneer btw aanrekenen?

Verkoop van goederen aan een PARTICULIER + BUITEN EUROPA Er dient geen btw aangerekend te worden als bv. een Chinees privépersoon (dus afkomstig van buiten de EU) bij u een aankoop doet van minstens € …

Facturatieverplichtingen

Wanneer dient u een factuur uit te reiken? In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen levert of diensten verricht (art. 53, § 2 W. …

BTW bij een doktersvennootschap

Op basis van art. 44, § 1, 1° van het btw-Wetboek wordt bepaald dat artsen genieten van een vrijstelling op btw-vlak, met name voor wat betreft de verstrekking van geneeskundige verzorging en alle verrichtingen die …

Sanctie laattijdige aangifte btw

Een btw-aangifte dient uiterlijk te worden ingediend op de 20e van de maand, volgend op het verstrijken van de aangifteperiode. Als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan wordt de termijn verlengd tot …

Werken in onroerende staat – Verlegging van heffing

De overheid heeft in nieuwe regelgeving voorzien voor de facturatie van werken in onroerende staat.Wanneer er wordt factureerd aan een Belgische onderneming, zal er vaak gebruik gemaakt worden van ‘btw verlegd’ op de factuur.Hierdoor moet …

BTW-attest bouwsector

Er is recent een wetsontwerp goedgekeurd (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022): Vanaf 1 januari 2022 zullen er geen btw-attesten meer moeten opgevraagd en bewaard worden om 6% btw te kunnen aanrekenen aan particuliere …

E-commerce winkelkarretje

Van MOSS naar OSS/IOSS

De nieuwe OSS-aangifte (One-Stop Shop) is van toepassing vanaf 1 juli 2021. Dit betekent dat alle verrichtingen die hierop betrekking hebben, via de OSS-aangifte moeten worden aangegeven. De verkopen van voor 1 juli 2021 moeten …