Met nieuwjaar in het vooruitzicht komt het frequent voor dat je beroepsrelaties een geschenk wenst te geven. Maar wat denkt de fiscus van deze attenties? We dienen rekening te houden met de BTW en directe belastingen .

BTW

Voor de BTW mag een geschenk niet duurder zijn dan 50 euro (exclusief BTW) om de btw aftrek te verliezen. Deze beperking geldt per klant, maar u doet er sowieso goed aan om het aantal eenheden en de eenheidsprijs te laten vermelden op de factuur.

Worden nooit aanvaard door de BTW:

· Sterke dranken (wijn kan dus wel);
· Rookwaren.

Geschenkencheques vormen de makkelijkste oplossing: op deze bonnen wordt geen BTW gerekend (er is dus ook geen BTW om af te trekken).

Directe belastingen

Bij de directe belastingen worden geschenken aanvaard voor 50%, maar we moeten wel een onderscheid maken in bedrag. Ook hier geldt dit bedrag per persoon:

· Het bedrag is kleiner dan 125 euro: dit vormt geen probleem;
· Het bedrag is hoger dan 125 euro: het geschenk maakt een voordeel uit voor de genieter (met andere woorden: u moet dan een fiche opmaken en de genieter wordt er op belast).