Volgens de huidige regelgeving zijn zowel de pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de tweedelijnsbijstand, als de pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, onderworpen aan het bijzonder nultarief.

Wegens een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie zal dit bijzonder nultarief voor de voorgenoemde diensten verdwijnen vanaf 01 april 2017. Vanaf deze datum zal het normaal Btw-tarief van 21% van toepassing worden.
Er zal wel door de administratie worden aanvaard dat een ereloonstaat opgemaakt uiterlijk 31 maart 2017 nog aan het bijzonder nultarief mag worden onderworpen – ongeacht wanneer de betaling gebeurt.

Deze wijziging is ook van toepassing op de advocaten-stagiairs en de kandidaat-gerechtsdeurwaarders.