Als werkgever mag je per jaar en werknemer naar aanleiding van een sinterklaas, kerst-of nieuwjaarsfeest een geschenk van maximum 35 euro geven. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met 35 euro per kind ten laste.

Je kan als werkgever uw werknemers ofwel een cadeau geven ofwel kan het voordeel gegeven worden onder de vorm van betaalbonnen zoals geschenkencheques, filmcheques, surprisecheques, boekencheques, cultuurcheques en sportcheques.

Om deze vrijgestelde sociale voordelen af te trekken als beroepskost moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. Het voordeel moet aan alle personeelsleden worden toegekend.
  2. Het moet gegeven worden ter gelegenheid van een feest zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest of een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest, en een verjaardag.
  3. Het totaal bedrag mag niet meer dan 35 euro bedragen per werknemer per jaar , verhoogd met 35 euro per kind ten laste.