Om zwartwerk en oneerlijke praktijken in de bouwsector aan te pakken, bent u als aannemer verplicht om registratie te doen van de werf én van alle aanwezigen.

Wat

Vroeger diende u voor de aanvang van de werken een verschillend aantal meldingen te doen, o.a. bij de RSZ, de algemene directie toezicht op welzijn van het werk, enz. De overheid heeft voor de registratie van alle aanwezigen gezorgd voor een online-applicatie (checkin@work), welke sinds 1 april 2014 in werking is getreden, waar u al deze meldingen kan doen. Aangezien de RSZ een inloopperiode heeft toegestaan wegens een aantal onduidelijkheden, zullen er pas vanaf 1 januari 2015 boetes kunnen opgelegd worden n.a.v. een inbreuk op dit systeem.

De werfmelding gebeurt sinds 1 januari 2014 verplicht via de nieuwe onlinedienst ‘aangifte van werken’. Deze registratie krijgt echter niet de tolerantie van Checkinatwork, m.a.w. er kunnen meteen sancties worden opgelegd.

Wanneer

De werfmelding (art. 30bis) zal moeten gebeuren onder volgende omstandigheden:

  • Indien u bij een bepaalde klant werkt met 1 onderaannemer waarbij de werken de totale waarde van 5.000 euro overschrijden
  • Indien u werkt met meerdere onderaannemers
  • Indien u geen beroep doet op onderaannemers, maar de werken uw klant meer dan 30.000 euro zullen kosten

De aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork dient te gebeuren:

  • Vanaf het moment dat de werken een totale waarde hebben van 800.000 euro of meer

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de hoofdaannemer. Deze registratie moet gebeuren van alle werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren, ongeacht hun statuut.

Hoe

De registratie der aanwezigen kan via een aantal kanalen gebeuren, welke u kunt afwisselen. Dit betekent dat eens u heeft gekozen voor een bepaald kanaal, u later toch nog kunt kiezen voor een andere weg. U kan kiezen tussen:

  • De onlinedienst via desktop (via: computer; hiervoor dient u geregistreerd te zijn op het portaal)
  • Gateway (via: computer; een kaartlezer is vereist)
  • De web service (via: computer; eigen registratiesysteem nodig)
  • Mobiele online dienst (via: smart Phone; een beveiligde toegang is nodig)

De te volgen stappen kunt u terugvinden op de website van de sociale zekerheid.

De registratie van de werf moet verplicht elektronisch gebeuren via de toepassing ‘Aangifte van werken’.

Sancties

Inbreuken op deze meldingsplicht van de werkgever kunnen leiden tot strafrechtelijke boetes van 600 tot 6.000 euro of administratieve boetes van 300 tot 3.000 euro per werknemer per dag in overtreding.

Indien de werknemer het laat om zich te registreren na vraag van de werkgever, kan deze ook een administratieve boete krijgen van 60 tot 600 euro.