Wie een pand laat renoveren met behulp van een onderaannemer heeft er baat bij om te weten dat er een ‘inhoudingplicht’ bestaat. Het komt er op neer dat je zelf moet kijken of de aannemer in kwestie al zijn schulden naar de RSZ en de fiscus toe heeft voldaan. Bij niet-naleving van deze inhoudingsplicht kunnen de gevolgen zwaar zijn.

Indien zou blijken dat de onderaannemer een openstaande schuld heeft, dan moet je een deel van zijn factuur inhouden en doorstorten naar de RSZ of de fiscus (= de inhoudingsplicht).

Belangrijk: Hoe controleer ik dit?

Voor je een onderaannemer aanstelt, surf je best eens naar volgende sites:

· http://www.socialezekerheid.be;
· http://www.minfin.fgov.be;

Op deze sites kan je controleren of de aannemer nog openstaande schulden heeft bij de RSZ of de fiscus. Print zeker altijd de attesten af, want deze kunnen later nog dienen als bewijsmiddel. Blijkt de aannemer in orde te zijn, dan kan je met een gerust hart starten met de werken.

Wanneer moet ik dit checken?

Particulieren (natuurlijke personen) hebben geen verplichtingen zolang de werken 100% betrekking hebben op het privédeel.

Opgelet:
· verhuur je een bureau aan de vennootschap en wens je in het bureau werken uit te voeren,
OF
· hebben de werken voor een deel betrekking op het beroepsmatig gebruik (bijvoorbeeld algehele werken zoals een gevelrenovatie van een pand dat voor een deel voor het beroep wordt gebruikt),

DAN: ben je ook verplicht deze controle uit te voeren en indien nodig een deel van de factuur in te houden om door te storten naar de RSZ en/of de fiscus.

Vennootschappen of eenmanszaken moeten deze controle in principe altijd uitvoeren. De inhoudingsplicht geldt dus ook als uw woonhuis in de vennootschap zit.

Waarom is dit nu opeens belangrijk?

Omdat er in de bouw veel faillissementen zijn, loopt de fiscus veel onbetaalde schulden mis. Premier Di Rupo heeft daarom besloten om de inhoudingsplicht te verstrengen en uit te breiden naar andere sectoren, al is dit laatste voorlopig nog toekomstmuziek. In de bouw blijft het echter een verplichting.

Onthou:

  • Bij elke factuur dien je deze controle uit te voeren en eventueel een deel in te houden.
  • Bij elke inhouding van de fiscale schuld moet er ook een kopie van de factuur worden verstuurt naar Ontvangkantoor Brussel 3 – Bijzondere ontvangsten: Kruidtuinlaan 50 – bus 3110 te 1000 Brussel.
  • Bij niet-naleving van de inhoudingplicht kan je hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de schulden van de aannemer:
    • RSZ: ten belope van de volledige schuld
    • Fiscale schulden: ten belope van 35% van de schuld.