Tips & Tricks

Tax shelter : fiscaal aftrekbare belegging met rendement

Binnenkort moeten we opnieuw de aangifte in de vennootschapsbelasting aanslagjaar 2008 opmaken.
U komt terug van vakantie met een koffer vol goedkoop aangekochte spullen, "typische" souvenirs, sigaretten en alcohol? Let op! Misschien neemt de douane wel alles in beslag…
De toestand verschilt al naargelang u terugkeert uit een EU-lidstaat of een land van buiten de EU.
Download PDF

Hoger pensioen voor zelfstandigen

Vanaf 1 augustus gaan de minimumpensioenen met 3% de hoogte in. Door deze verhoging bedraagt het minimumpensioen nu 1.213,44 euro voor gezinnen en 920,62 euro per maand voor alleenstaande zelfstandigen


Download PDF

Vakantiesouvenirs en de douane : opletten geblazen

Binnenkort trekken velen onder ons naar de warme zon voor een deugdoende vakantie. Voor de achterblijvers worden vakantiesouvenirs meegebracht. Doch vergeet de douane niet...


Download PDF

Forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse reizen : nieuwste tabel sedert 01 april 2009

Voor buitenlandse dienstreizen door werknemers en bedrijfsleiders kan aan hen een forfaitaire dagvergoeding betaald worden. Deze vergoeding is een kost eigen aan de werkgever: aftrekbaar voor wie ze betaalt, niet belastbaar bij de ontvanger.

De forfaitaire dagelijkse reisvergoedingen dekken de uitgaven die tijdens een dienstreis in het buitenland worden gemaakt voor drank, lokaal vervoer en andere kleine uitgaven.

Hotel- en andere reiskosten (uitgezonderd het vervoer ter plaatse) zijn niet inbegrepen. Daarvoor zijn er dus bewijsstukken nodig en gelden er geen forfaits.

In 2008 verscheen een positieve ruling voor langere verblijven in het buitenland.

Verder de recentste tabel, die geldt voor vergoedingen betaald sinds 1 april 2009, is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad van 01.04.2009, p. 28.461 e.v.


Download PDF

Regering trekt groene kaart mbt energiebesparende investeringen

De Vlaamse regering heeft de laatste maanden recente maatregelen genomen mbt groene energie. De nieuwe regelingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2009.

·        Belastingvermindering : voor bestaande woningen ouder dan 5 jaar komen alle betalingsbewijzen vanaf 1 januari 2009 in aanmerking voor de nieuwe regeling op de spreiding van belastingvermindering over in totaal 4 jaar. Hiervoor moeten geen gespreide betaling (en facturatie) meer worden uitgevoerd over meerdere jaren.

·        Groene lening

Voor een specifieke lening voor energiebesparende uitgaven krijgt men op een rentesubsidie (“interestbonificatie”) van 1,5 % interestvermindering t.o.v. het commercieel tarief van de kredietgever. Dit geldt voor alle “energieleningen” afgesloten tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011.

·        Belastingvermindering op de intresten van een groene lening

Bij leningen voor energiebesparende investeringen (o.a. PV) afgesloten tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 krijgen natuurlijke personen een belastingvermindering voor de betaalde leningsinteresten van 40 % op de werkelijk betaalde interesten (dus na aftrek van de rentesubsidie).

Deze belastingvermindering wordt toegekend bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en is niet onderworpen aan een maximumbedrag.

Alles staat helder uitgelegd, met een rekenvoorbeeld, in een nieuwe brochure van het Ministerie van Financiën die u kan vinden in onderstaande link.


Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >