Tips & Tricks

Autokosten en voordeel alle aard volgens CO2-uitstoot

Uw belastbaar voordeel en aftrekbaar deel van de autokosten zal vanaf 1 januari 2010 berekend worden in functie van de CO2 uitstoot van uw bedrijfswagen en dus niet meer in functie van de fiscale paardenkrachten (pk).

Hierbij wordt eenzelfde prijs (een coëfficiënt voor benzine, één voor diesel en één voor elektrische wagens) per gram uitgestoten CO2-uitstoot gebruikt.


Download PDF

De forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders

Uw forfaitaire beroepskosten zullen vanaf inkomstenjaar 2010 verminderd worden tot 3% van uw belastbaar beroepsinkomen met een maximumbedrag van 2.124 euro (geïndexeerd). Dit brengt ook hogere sociale bijdragen mee.

In 2009 was dit 5% met een maximumbedrag van 3.540 euro (geïndexeerd). De wetgever wilt u hiermee aanzetten om meer uw werkelijke beroepskosten aan te geven en te bewijzen.

De regering motiveert dit door te stellen dat bij bedrijfsleiders alle kosten toch al in hun vennootschap zitten.


Download PDF

Voordeel van alle aard voor gratis elektriciteit en verwarming

Wanneer de vennootschap u gratis elektriciteit en verwarming ter beschikking stelt dan wordt u in de regel belast op een forfaitair geraamd voordeel. Dit belastbaar voordeel wordt voor de bedrijfsleiders in 2010 en 2011 als volgt verhoogd:

bedrijfsleiders200920102011
Electriciteit590,00 740,00 820,00
Verwarming1.180,00 1.480,00 1.640,00
andere verkrijgers200920102011
Electriciteit295,00 370,00 410,00
Verwarming590,00 740,00 820,00


Download PDF

BTW en voorafbetalingen niet vergeten bij naderen eindejaar

Bij het naderen van het jaareinde dienen maandaangevers voor de BTW een extra voorschot te storten in de loop van de maand december. Ook een laatste voorafbetaling kan je nog plannen om een belastingverhoging te vermijden. In bijlage bezorgen we U een overzichtLees meer:
schema regeling BTW en voorafbetalingen december

Download PDF

Overgang van eenmanszaak naar vennootschap : bespaar 10% op uw dividenduitkering

De overgang van eenmanszaak naar vennootschap kan gebeuren op twee manieren.
* Eerste methode is INBRENGEN van de eenmanszaak in ruil voor aandelen .
* Een tweede methode is VERKOPEN van de eenmanszaak aan de vennootschap.

Indien je het slim speelt kan je de notionele intrestaftrek optimaliseren door een deel van de rekening-courant in te brengen in het kapitaal. Bovendien zullen toekomstige dividenduitkeringen aan 15% kunnen ipv 25 %.


Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >