Tips & Tricks

Stijging roerende voorheffing liquidatiebonus bij vereffening

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing

Concreet betekent dit vanaf 1 oktober 2014 een verhoging van de roerende voorheffing van 10 % naar 25% bij liquidatie (ontbinding) van de vennootschap

Om daarop te anticiperen bestaan er legale wegen.


Download PDF

Relatiegeschenken

Met nieuwjaar in het vooruitzicht komt het frequent voor dat je beroepsrelaties een geschenk wenst te geven. Maar wat denkt de fiscus van deze attenties? We dienen rekening te houden met de BTW en directe belastingen .

BTW

Voor de BTW mag een geschenk niet duurder zijn dan 50 euro (exclusief BTW) om de btw aftrek te verliezen. Deze beperking geldt per klant, maar u doet er sowieso goed aan om het aantal eenheden en de eenheidsprijs te laten vermelden op de factuur.

Worden nooit aanvaard door de BTW:

·         Sterke dranken (wijn kan dus wel);

·         Rookwaren.

Geschenkencheques vormen de makkelijkste oplossing: op deze bonnen wordt geen BTW gerekend (er is dus ook geen BTW om af te trekken).

Directe belastingen

Bij de directe belastingen worden geschenken aanvaard voor 50%, maar we moeten wel een onderscheid maken in bedrag. Ook hier geldt dit bedrag per persoon:

·         Het bedrag is kleiner dan 125 euro: dit vormt geen probleem;

·         Het bedrag is hoger dan 125 euro: het geschenk maakt een voordeel uit voor de genieter (met andere woorden: u moet dan een fiche opmaken en de genieter wordt er op belast).


Download PDF

Actualiteit januari 2013: Personenbelasting - monsterboetes.

Minder betalen in de personenbelasting,
en wat is er geworden van de monsterboetes van 309%?

Hoe kan u profiteren van de belastingverminderingen om de belastindruk te verlagen? Een klein overzicht met cijfers voor inkomstenjaar 2013:

Pensioensparen:

Dit blijft veruit de populairste belastingvermindering. Voor inkomstenjaar 2013 kan u 940 euro fiscaal in mindering brengen. De belastingvermindering op zich bedraagt 30% van het bedrag aan pensioensparen dat u stort.

Dienstencheques:

Wellicht herinnert u het zich nog uit het nieuws: de prijs van dienstencheques zijn gestegen. Toch blijft dit nog steeds een interessante fiscale besparing. Het fiscale voordeel bedraagt 30% met een maximum van 2.720 euro (voor inkomstenjaar 2013).

Energiebesparende uitgave: dakisolatie:

Veel fiscale stimuli blijven er niet over binnen de rubriek van de energiebesparende uitgaven. Dakisolatie is echter wel overeind gebleven. De belastingvermindering bedraagt 30 procent van het factuurbedrag, met een maximum van 3.010 euro per woning.

Levensverzekering / Schuldsaldoverzekering

Langetermijnsparen is ook een optie om de belastingdruk te verminderen. U kan maximaal 2.260 euro fiscaal inbrengen, het belastingvoordeel bedraagt 30%.

Heeft u een hypothecaire lening of zal u er dit jaar een aangaan? Dan kan de schuldsaldoverzekering worden ingebracht zolang de korf niet gevuld is. Is de korf echter gevuld maar doet u geen stortingen voor pensioensparen? Dan kan de schuldsaldoverzekering ook in deze rubriek worden ingebracht.

Giften

Wie een gift doet aan een erkende instelling, kan een belastingvermindering verkrijgen van 45%. De gift moet minimaal 40 euro bedragen.

Kinderopvang.

Kosten van kinderopvang kunnen ingebracht worden zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft. Het maximum bedrag dat kan worden ingebracht bedraagt: 11,20 euro per dag, per kind. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Brand- en inbraakbeveiliging

Een laatste optie om de belastingdruk te verlagen is het uitvoeren van een investering in brandbeveiliging of inbraakbeveiliging (bijvoorbeeld: veiligheidssloten, inbraakwerend glas, brandwerende deuren, …). De belastingvermindering bedraagt 30%, beperkt tot 750 euro per woning. Het maximum dat u fiscaal kan investeren bedraagt dus 2.500 euro.

Monsterboete zakt in sommige gevallen van 309% naar 87%.

Over de boete geheime commissielonen (monsterboete van 309%) is er ook nieuws te melden: De belastingdruk wordt in bepaalde gevallen ingekrompen tot 87%. We zien twee belangrijke wijzigingen:

·         Er zijn minder situaties waarbij de boete geheven kan worden.

·         De verantwoordelijkheid verschuift voor een groot deel naar de bedrijfsleider of de werknemer die het voordeel genoten heeft. Voorheen lag dit meer bij de vennootschap.

Hoe of wanneer de boete wordt toegekend hangt af in welke situatie we ons bevinden. Enkele voorbeelden:

·         De vennootschap weigert de begunstigde van het voordeel bekend te maken: de vennootschap zal de boete van 309% moeten betalen (aangezien dit een aftrekbare beroepskost is, bedraagt de totale belastingdruk 204%)

·         Kleine foutjes of berekeningen ter goeder trouw gemaakt kunnen altijd voorkomen. De fiscus heeft hier begrip voor maar de genieter van het voordeel moet het alsnog aangeven en wordt er dus op belast in de personenbelasting aan het marginale tarief. De vennootschap kan deze kosten wel nog inbrengen. De fout moet wel rechtgezet worden binnen de drie jaren.

·         Indien private kosten worden ingebracht in de vennootschap is het verhaal anders. Indien bij een controle bekent dat het om private kosten gaat, dan ontsnapt de vennootschap aan een monsterboete. De genieter moet deze voordelen wel aangeven in de personenbelasting (= belasting aan het marginale tarief) en de vennootschap kan de kost niet meer aftrekken (= verlies van een aftrekbare kost aan 33%). Dat komt neer op een belastingdruk van 87 procent.

Giften

Wie een gift doet aan een erkende instelling, kan een belastingvermindering verkrijgen van 45%. De gift moet minimaal 40 euro bedragen.

Kinderopvang.

Kosten van kinderopvang kunnen ingebracht worden zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft. Het maximum bedrag dat kan worden ingebracht bedraagt: 11,20 euro per dag, per kind. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Brand- en inbraakbeveiliging

Een laatste optie om de belastingdruk te verlagen is het uitvoeren van een investering in brandbeveiliging of inbraakbeveiliging (bijvoorbeeld: veiligheidssloten, inbraakwerend glas, brandwerende deuren, …). De belastingvermindering bedraagt 30%, beperkt tot 750 euro per woning. Het maximum dat u fiscaal kan investeren bedraagt dus 2.500 euro.

Monsterboete zakt in sommige gevallen van 309% naar 87%.

Over de boete geheime commissielonen (monsterboete van 309%) is er ook nieuws te melden: De belastingdruk wordt in bepaalde gevallen ingekrompen tot 87%. We zien twee belangrijke wijzigingen:

·         Er zijn minder situaties waarbij de boete geheven kan worden.

·         De verantwoordelijkheid verschuift voor een groot deel naar de bedrijfsleider of de werknemer die het voordeel genoten heeft. Voorheen lag dit meer bij de vennootschap.

Hoe of wanneer de boete wordt toegekend hangt af in welke situatie we ons bevinden. Enkele voorbeelden:

·         De vennootschap weigert de begunstigde van het voordeel bekend te maken: de vennootschap zal de boete van 309% moeten betalen (aangezien dit een aftrekbare beroepskost is, bedraagt de totale belastingdruk 204%)

·         Kleine foutjes of berekeningen ter goeder trouw gemaakt kunnen altijd voorkomen. De fiscus heeft hier begrip voor maar de genieter van het voordeel moet het alsnog aangeven en wordt er dus op belast in de personenbelasting aan het marginale tarief. De vennootschap kan deze kosten wel nog inbrengen. De fout moet wel rechtgezet worden binnen de drie jaren.

·         Indien private kosten worden ingebracht in de vennootschap is het verhaal anders. Indien bij een controle bekent dat het om private kosten gaat, dan ontsnapt de vennootschap aan een monsterboete. De genieter moet deze voordelen wel aangeven in de personenbelasting (= belasting aan het marginale tarief) en de vennootschap kan de kost niet meer aftrekken (= verlies van een aftrekbare kost aan 33%). Dat komt neer op een belastingdruk van 87 procent.


Download PDF

Nieuwe regels schijnzelfstandigheid.

De schijnzelfstandigheid komt weer even in de aandacht door de wet van 25 augustus. De belangrijkste wijziging is de invoering van een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap indien 5 van 9 criteria vervuld zijn. Dit vermoeden geldt momenteel voor 4 sectoren.
Er werd daarbij gekozen voor een sectorspecifieke aanpak. Volgens de regering doen er zich namelijk vooral in bepaalde sectoren problemen op het vlak van schijnzelfstandigheid voor.

De nieuwe wet viseert onderstaande 4 sectoren:
• de bouwsector;
• bewakings- en toezichtsdiensten voor rekening van derden;
• personen- en goederenvervoer voor rekening van derden;
• schoonmaak activiteiten.

Wie via een vennootschap werkt, moet zich niet onmiddellijk geviseerd voelen. Men durft al eens de discussie te starten, maar krijgt vaak ongelijk bij de rechter. Vermijd sowieso wel het gebruik van een vaste dienstregeling, vaste lonen, enz …

Binnen de vier bovengenoemde sectoren gaan ze de zelfstandige aan bepaalde criteria toetsen. Zo kan het zijn dat ze nagaan of je eigen materialen gebruikt of materialen van de opdrachtgever, of je werkt vanuit een bepaald kantoor of zelf een vestiging hebt, of je voor meerdere of slechts voor 1 opdrachtgever werkt. Een lijst met alle criteria kan je in bijlage terugvinden (pdf-bestand).
Het geldt echter niet wanneer nauw verwante familieleden samenwerken in een zogenaamde "familiale arbeidsrelatie".

Zolang je niet actief bent in bovenstaande sectoren, dien je je geen zorgen te maken over de nieuwe wet, maar schijnzelfstandigheid reikt verder dan deze sectoren, dus je doet er goed aan om altijd in orde te zijn met de papieren en gemaakte afspraken met je opdrachtgever.


Download PDF

Verbouwen met aannemers en inhoudingsplicht.

Wie een pand laat renoveren met behulp van een onderaannemer heeft er baat bij om te weten dat er een ‘inhoudingplicht’ bestaat. Het komt er op neer dat je zelf moet kijken of de aannemer in kwestie al zijn schulden naar de RSZ en de fiscus toe heeft voldaan. Bij niet-naleving van deze inhoudingsplicht kunnen de gevolgen zwaar zijn.

Indien zou blijken dat de onderaannemer een openstaande schuld heeft, dan moet je een deel van zijn factuur inhouden en doorstorten naar de RSZ of de fiscus (= de inhoudingsplicht).

Belangrijk: Hoe controleer ik dit?

Voor je een onderaannemer aanstelt, surf je best eens naar volgende sites:

·         http://www.socialezekerheid.be;

·         http://www.minfin.fgov.be;

Op deze sites kan je controleren of de aannemer nog openstaande schulden heeft bij de RSZ of de fiscus. Print zeker altijd de attesten af, want deze kunnen later nog dienen als bewijsmiddel. Blijkt de aannemer in orde te zijn, dan kan je met een gerust hart starten met de werken.

Wanneer moet ik dit checken?

Particulieren (natuurlijke personen) hebben geen verplichtingen zolang de werken 100% betrekking hebben op het privédeel.

Opgelet:

·         verhuur je een bureau aan de vennootschap en wens je in het bureau werken uit te voeren,

OF

·         hebben de werken voor een deel betrekking op het beroepsmatig gebruik (bijvoorbeeld algehele werken zoals een gevelrenovatie van een pand dat voor een deel voor het beroep wordt gebruikt),

dan ben je ook verplicht deze controle uit te voeren en indien nodig een deel van de factuur in te houden om door te storten naar de RSZ en/of de fiscus.

Vennootschappen of eenmanszaken moeten deze controle in principe altijd uitvoeren. De inhoudingsplicht geldt dus ook als uw woonhuis in de vennootschap zit.

Waarom is dit nu opeens belangrijk?

Omdat er in de bouw veel faillissementen zijn, loopt de fiscus veel onbetaalde schulden mis. Recentelijk heeft Di Rupo daarom besloten om de inhoudingsplicht te verstrengen en uit te breiden naar andere sectoren, al is dit laatste voorlopig nog toekomstmuziek. In de bouw blijft het echter een verplichting.

Onthou:

·         Bij elke factuur dien je deze controle uit te voeren en eventueel een deel in te houden.

·         Bij elke inhouding van de fiscale schuld moet er ook een kopie van de factuur worden verstuurt naar Ontvangkantoor Brussel 3 – Bijzondere ontvangsten: Kruidtuinlaan 50 - bus 3110 te 1000 Brussel.

·         Bij niet-naleving van de inhoudingplicht kan je hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de schulden van de aannemer:

o   RSZ: ten belope van de volledige schuld

o   Fiscale schulden: ten belope van 35% van de schuld.


Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >